Links
Comment on page

Bán hàng

Bộ phận bán hàng được chia thành 2 mảng chính là bán online và bán tại cửa hàng.
Các nghiệp vụ trên phần mềm Nhanh mà bộ phận bán hàng cần thao tác được mô tả bằng biểu đồ sau:
Chức năng bộ phận bán hàng

1. Online

Trưởng nhóm Bán hàng online

Công việc trên phần mềm:

Xem tất cả các báo cáo liên quan đến đơn hàng
Báo cáo tuần: 24h thứ 7 hàng tuần
 1. 1.
  Tỷ lệ hoàn (từ đầu tháng đến thời điểm báo cáo)
 2. 2.
  Tốc độ đẩy đơn đi (đơn rớt - lý do)
 3. 3.
  Thời gian hoàn thành đơn hàng
 4. 4.
  Tỉ lệ đơn thành công/đơn đi - theo ngày đến thời điểm báo cáo
 5. 5.
  Số khách mua hàng
 6. 6.
  Số đơn chốt
 7. 7.
  Tỷ lệ chuyển đổi (khách đặt/lead)
 8. 8.
  GTTB/ đơn hàng
 9. 9.
  Upsale (đơn + doanh số)
Có quyền thao tác trên Module đơn hàng
Báo cáo công nợ (Mùng 5 hàng tháng)
Tổng hợp doanh thu đơn thành công trong tháng => HCNS làm lương mùng 3 hàng tháng

Những công việc thực tế khác bên ngoài phần mềm:

Rà soát Inbox sót => Báo Sale xử lý
Check và giục tiến độ hàng về đảm bảo thời gian gửi hàng cho khách
Lên danh sách hàng Live
Xử lý khiếu nại quan trọng
Xem báo cáo tuần hoạt động phòng Sale
Lên các ý tưởng chương trình truyền thông trong group khách hàng VIP hàng tuần
Lập kế hoạch hàng tháng: Kế hoạch KPI đội Sale, Kế hoạch CSKH, Tham gia kế hoạch hàng hóa
Xem báo cáo hàng tháng: KPI và feedback khách hàng
Báo hàng hóa cần sản xuất (2 ngày - 1 lần)
Đẩy đơn xuất kho lên Misa
Xử lý đơn đã gửi:
Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi xử lý đơn từ Shipper và khách hàng
Giục HVC xử lý đơn
Xử lý đơn hoàn lẻ
Xử lý đơn chưa gửi đi:
Xử lý đơn Sale báo
Tách đơn
Báo cáo đơn đóng sai - chốt sai
Xử lý đơn hết hàng
Gọi thông báo khách gửi hàng đi khi sản phẩm về với những đơn đợi quá 10 ngày

Nhân viên đơn online

Công việc trên phần mềm:

Thêm mới đơn hàng
Admin
Vpage
Website

Những công việc thực tế khác ngoài phần mềm:

Check Inbox, Comment - Tư vấn và Báo giá
Gọi chốt đơn Live

2. Offline

Cửa hàng trưởng

Công việc trên phần mềm:

Thêm mới, sửa, xóa, xem hóa đơn bán lẻ

Những công việc thực tác khác bên ngoài phần mềm:

Xử lý khiếu nại quan trọng
Báo cáo tuần hoạt động phòng Sale hàng tuần
Lập kế hoạch hàng tháng: Kế hoạch KPI đội Sale, Kế hoạch CSKH, Tham gia kế hoạch hàng hóa
Báo cáo hàng tháng: KPI và feedback khách hàng

Nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân

Thêm mới, sửa, xóa, xem hóa đơn