Bán hàng

Bộ phận bán hàng được chia thành 2 mảng chính là bán online và bán tại cửa hàng.

Các nghiệp vụ trên phần mềm Nhanh mà bộ phận bán hàng cần thao tác được mô tả bằng biểu đồ sau:

1. Online

Trưởng nhóm Bán hàng online

Công việc trên phần mềm:

Xem tất cả các báo cáo liên quan đến đơn hàng

Báo cáo tổng quan đơn hàng

Báo cáo tăng trưởng theo gian

Theo kênh bán

Theo đơn tạo

Theo đơn thành công

Theo danh mục sản phẩm

Theo sản phẩm

Theo trạng thái

Theo địa chỉ

Theo thời gian xử lý

Theo thiết bị truy cập

Lý do khách hủy

Theo nhân viên xử lý

Theo quảng cáo

Theo tiền đối soát

Theo hãng vận chuyển

Báo cáo tuần: 24h thứ 7 hàng tuần

  1. Tỷ lệ hoàn (từ đầu tháng đến thời điểm báo cáo)

  2. Tốc độ đẩy đơn đi (đơn rớt - lý do)

  3. Thời gian hoàn thành đơn hàng

  4. Tỉ lệ đơn thành công/đơn đi - theo ngày đến thời điểm báo cáo

  5. Số khách mua hàng

  6. Số đơn chốt

  7. Tỷ lệ chuyển đổi (khách đặt/lead)

  8. GTTB/ đơn hàng

  9. Upsale (đơn + doanh số)

Có quyền thao tác trên Module đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Quy trình xử lý đơn hàng

Đơn trùng

Chờ gửi vận chuyển

Sàn TMĐT

Đóng gói

Biên bản bàn giao

Khiếu nại

Đơn đã xóa

Đối soát

Nguồn đơn hàng

Báo cáo công nợ (Mùng 5 hàng tháng)

Cập nhật/ xử lí trạng thái đơn hàng

Rà sửa COD

Xem báo cáo đơn Live, đơn ADS

Tạo chương trình giá riêng cho live để Sale lên đơn

Lọc - xuất đơn Live cho Sale gọi chốt

Rà soát tiền chuyển khoản bao gồm tiền khách chuyển và tiền chuyển trả khách

Tổng hợp doanh thu đơn thành công trong tháng => HCNS làm lương mùng 3 hàng tháng

Những công việc thực tế khác bên ngoài phần mềm:

Rà soát Inbox sót => Báo Sale xử lý

Check và giục tiến độ hàng về đảm bảo thời gian gửi hàng cho khách

Lên danh sách hàng Live

Xử lý khiếu nại quan trọng

Xem báo cáo tuần hoạt động phòng Sale

Lên các ý tưởng chương trình truyền thông trong group khách hàng VIP hàng tuần

Lập kế hoạch hàng tháng: Kế hoạch KPI đội Sale, Kế hoạch CSKH, Tham gia kế hoạch hàng hóa

Xem báo cáo hàng tháng: KPI và feedback khách hàng

Báo hàng hóa cần sản xuất (2 ngày - 1 lần)

Đẩy đơn xuất kho lên Misa

Xử lý đơn đã gửi:

Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi xử lý đơn từ Shipper và khách hàng

Giục HVC xử lý đơn

Xử lý đơn hoàn lẻ

Xử lý đơn chưa gửi đi:

Xử lý đơn Sale báo

Tách đơn

Báo cáo đơn đóng sai - chốt sai

Xử lý đơn hết hàng

Gọi thông báo khách gửi hàng đi khi sản phẩm về với những đơn đợi quá 10 ngày

Nhân viên đơn online

Công việc trên phần mềm:

Kết nối sàn TMĐT: Đồng bộ, ghép nối sản phẩm, đồng bộ đơn hàng

Thu thập thông tin đơn hàng

Thêm mới đơn hàng

Admin

Vpage

Website

Đồng bộ từ sàn

Đổi trạng thái đơn hàng (sau khi gọi điện xác nhận với khách)

Tạo biên bản bàn giao

In bảng tổng hợp sản phẩm (để gửi cho nhân viên kho đi nhặt hàng)

In phiếu gửi

Gửi hàng sang hãng vận chuyển

Theo dõi tình trạng đơn hàng

Xác nhận hàng hoàn

Xử lý đổi size, sản phẩm với đơn mới tạo trong ngày

Những công việc thực tế khác ngoài phần mềm:

Check Inbox, Comment - Tư vấn và Báo giá

Gọi chốt đơn Live

2. Offline

Cửa hàng trưởng

Công việc trên phần mềm:

Thêm mới, sửa, xóa, xem hóa đơn bán lẻ

Thêm mới hóa đơn bán lẻ

Sửa, xóa, xem hóa đơn bán lẻ

Đổi trả hàng

Xem báo cáo doanh thu cửa hàng

Xem báo cáo doanh thu theo nhân viên

Xem tồn kho của cửa hàng

Xem báo cáo hoa hồng theo nhân viên

Những công việc thực tác khác bên ngoài phần mềm:

Xử lý khiếu nại quan trọng

Báo cáo tuần hoạt động phòng Sale hàng tuần

Lập kế hoạch hàng tháng: Kế hoạch KPI đội Sale, Kế hoạch CSKH, Tham gia kế hoạch hàng hóa

Báo cáo hàng tháng: KPI và feedback khách hàng

Nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân

Thêm mới, sửa, xóa, xem hóa đơn

Thêm mới hóa đơn bán lẻ

Sửa, xóa, xem hóa đơn bán lẻ

Last updated