Đơn hàng Tăng trưởng theo thời gian

Báo cáo đơn hàng tăng trưởng theo thời gian

Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về sản lượng đơn trong 1 tháng, thời điểm nào lượng đơn cao/thấp, so sánh với cùng kỳ tháng trước, đối chiếu với các yếu tố thực tế (chương trình marketing, nhân viên telesale,...) từ đó đưa ra được chiến lược giúp tăng sản lượng đơn, hạn chế những nguyên nhân làm giảm tỉ lệ chốt đơn.

Báo cáo này thống kê toàn bộ số đơn tạo ra và số đơn được gửi sang hãng vận chuyển, bao gồm tất cả các trạng thái kể cả trạng thái Huỷ, Thất bại, Chuyển hoàn.

Hiện báo cáo chỉ hỗ trợ xem theo 2 tháng gần nhau để so sánh dữ liệu cùng kỳ. Nếu bộ lọc thời gian > 2 tháng thì sẽ lấy tháng băt đầu và tháng ngay liền sau của tháng bắt đầu đó.

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

Bảng thống kê chi tiết theo cách xem cộng dồn ngày

 • Cộng dồn ngày: lượng đơn của ngày hôm trước sẽ được cộng sang ngày hôm sau, bạn có thể biết được mất bao nhiêu ngày để đạt được lượng đơn theo mục tiêu tháng, khoảng thời gian nào thì lượng đơn tăng mạnh hay chững lại.

Báo cáo đường

 • Tại biểu đồ đường sẽ có 2 đường biểu thị số lượng đơn cho 2 tháng kề nhau. Một tháng sẽ có đường biểu thị màu xanh và một tháng sẽ có đường biểu thị màu đỏ

 • Có 2 biểu đồ đường hia ra là: Báo cáo tăng trưởng đơn hàng và báo cáo tăng trưởng đơn hàng gửi hãng vận chuyển

  • Tại báo cáo tăng trưởng đơn hàng sẽ lấy dữ liệu theo số lượng đơn hàng tạo ra trong ngày đó

  • Tại báo cáo tăng trưởng đơn hàng gửi hãng vận chuyển sẽ lấy dữ liệu theo số lượng đơn hàng gửi hãng vận chuyển trong ngày đó

 • Người dùng có thể trỏ con chuột vào các điểm trên biểu đồ để xem tổng số lượng đơn đã được tính đến ngày hôm đó

Báo cáo cột chi tiết

 • Tại bảng thống kê chi tiết cũng chia ra theo các ngày trong tháng

 • Trong từng ô dữ liệu màu xanh dương là tổng số đơn được tạo tính đến ngày hôm đó, màu xanh lá cây là tổng số đơn được gửi HVC tính đến ngày hôm đó; những ô màu xanh là những ngày chủ nhật trong tháng, màu xám là các ngày thứ bảy

 • Để xem số đơn được tạo trong từng ngày người dùng trỏ con chuột vào dữ liệu màu xanh dương trong ngày tương ứng đó, tương tự với số đơn được gửi HVC trong từng ngày người dùng trỏ con chuột vào dữ liệu màu xanh lá

 • Cuối bảng thống kê theo tháng có cột Trung bình, hiển thị số lượng đơn trung bình/ngày.

Ví dụ

Ấn trực tiếp vào số liệu màu xanh dương (dữ liệu số 10 tại cột ngày 05/01/2023) trong bảng thống kê chi tiết

Sẽ hiện ra giao diện danh sách số lượng đơn được tạo từ đầu tháng đến ngày hôm đó (danh sách 10 đơn được tạo từ ngày 01/01/2023-05/01/2023)

Ấn trực tiếp vào số liệu màu xanh lá (dữ liệu số 6 tại cột ngày 08/01/2023) trong bảng thống kê chi tiết

Sẽ hiện ra giao diện danh sách số lượng đơn gửi HVC từ đầu tháng đến ngày hôm đó (danh sách 6 đơn gửi HVC từ ngày 01/01/2023-08/01/2023)

Bảng thống kê chi tiết theo cách xem riêng từng ngày

 • Riêng từng ngày: lượng đơn từng ngày đếm riêng, bạn có thể xem được chênh lệch sản lượng đơn theo từng ngày.

Báo cáo đường

 • Số lượng đơn tạo và số lượng đơn gửi HVC tính riêng theo từng ngày

Báo cáo cột chi tiết

 • Trong cách xem riêng từng ngày thì số liệu thể hiện như sau:

  • Màu đỏ là đơn tạo, Màu xanh là đơn gửi hãng vận chuyển.

Ví dụ

Ấn trực tiếp vào số liệu màu đỏ và màu xanh lá (dữ liệu tại cột ngày 06/01/2023) trong bảng thống kê chi tiết

Với số liệu màu đỏ sẽ hiện ra giao diện danh sách số lượng đơn được tạo trong ngày hôm đó (danh sách 2 đơn được tạo trong ngày 06/01/2023)

Với số liệu màu xanh lá sẽ hiện ra giao diện danh sách số lượng đơn được gửi HVC trong ngày hôm đó (danh sách 1 đơn được gửi HVC trong ngày 06/01/2023)

Chú ý

 • Dữ liệu mặc định sẽ cộng dồn tính từ đầu tháng đến những ngày kế tiếp.

Câu hỏi thường gặp

1. Cách xem riêng từng ngày và cách xem cộng dồn ngày khác nhau như thế nào?

 • Cộng dồn ngày: lượng đơn của ngày hôm trước sẽ được cộng sang ngày hôm sau, bạn có thể biết được mất bao nhiêu ngày để đạt được lượng đơn theo mục tiêu tháng, khoảng thời gian nào thì lượng đơn tăng mạnh hay chững lại. -Riêng từng ngày: lượng đơn từng ngày đếm riêng, bạn có thể xem được chênh lệch sản lượng đơn theo từng ngày.

Last updated