Thương hiệu

 • Trang Thương Hiệu giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ Thương Hiệu đang kinh doanh, việc tạo Thương Hiệu có thể đem lại những lợi ích sau:

  • Dễ dàng tìm kiếm, quản lý hàng hóa trên Trang Sản Phẩm

  • Báo cáo Doanh Thu, Lợi Nhuận theo từng Thương Hiệu giúp doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch nhập hàng phù hợp.

  • Hỗ trợ cài đặt Khuyến Mãi theo từng Thương Hiệu.

  • Hỗ trợ hiển thị các Thương Hiệu trên Website.

Một Sản Phẩm thuộc 2 Danh Mục khác nhau có thể cùng chung 1 Thương Hiệu.

 • Ví dụ:

  • Sản phẩm Giày Adidas 001 nằm trong danh mục Giày nam.

  • Sản phẩm Áo Adidas đỏ 003 nằm trong danh mục Áo Thể thao nam.

  • Nhưng cả 2 sản phẩm Giày Adidas 001 và Áo Adidas đỏ 003 cùng thuộc thương hiệu Adidas.

Cách sử dụng Thương Hiệu:

 • Bước 1: Tạo Thương Hiệu. (tham khảo cách tạo Thương Hiệu tại đây)

 • Bước 2: Gắn các Thương Hiệu vào Sản Phẩm.

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp tạo Thương Hiệu trước khi tạo Sản Phẩm, vậy khi Tạo Sản Phẩm có thể lựa chọn Thương Hiệu (tham khảo cách Tạo Sản Phẩm tại đây)

  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp tạo Sản Phẩm trước khi tạo Thương Hiệu, vậy cần Sửa từng Sản Phẩm để gắn Thương Hiệu, hoặc Import Cập Nhật Sản Phẩm để bổ sung (tham khảo cách Sửa - Cập Nhật Sản Phẩm tại đây)

Các Cột - Ý Nghĩa trên trang Thương Hiệu

CộtÝ Nghĩa

STT

Số Thự Tự các Thương Hiệu

ID

ID Thương Hiệu (ID Thương Hiệu tự sinh trên hệ thống của Nhanh.vn, doanh nghiệp không thể tạo hoặc sửa ID Thương Hiệu)

Tên

Tên Thương Hiệu

Mã Thương Hiệu

Ảnh

Ảnh Thương Hiệu (Hỗ trợ hiển thị Ảnh Thương Hiệu trên Website)

Số SP

Số Sản Phẩm thuộc Thương Hiệu (Có thể click vào Số Sản Phẩm để hiển thị ra Sản Phẩm đang thuộc Thương Hiệu nào)

Thứ tự

Thứ tự của Thương Hiệu (Hỗ trợ thứ tự hiển thị các Thương Hiệu trên Website)

Ghi Chú

Ghi chú riêng của từng Thương Hiệu

Người Tạo

Thông tin Người Tạo Thương Hiệu

Trạng Thái

Trạng thái hoạt động của Thương Hiệu (Hỗ trợ hiển thị trên Website, Tích Xanh: Hiển Thị, Ngang Đỏ: Không Hiển Thị)

Cài Đặt

Toàn bộ các thông tin Sửa - Xóa Thương Hiệu

Các Tính Năng trong phần Cài Đặt Thương Hiệu

Last updated