Banner

Đây là module quản lý toàn bộ banner trên website của doanh nghiệp, bao gồm việc tạo mới banner, đăng banner, chỉnh sửa thông tin banner và khởi động (active) banner trên website.

Module này gồm 02 nghiệp vụ cơ bản là Thêm mới bannerQuản lý danh sách banner

Thêm mới banner

Để thêm mới banner, bạn truy cập vào Website / Banner / Thêm mới banner hoặc truy cập tại đây.

 • Bạn điền các thông tin cần thiết và ấn nút " Lưu " để hoàn tất

Chú thích:

 • Vị trí banner: Lựa chọn vị trí đặt banner trên website. Hệ thống hiển thị danh sách vị trí banner, người dùng ấn chọn vị trí phù hợp cần khởi tạo

 • Tên banner: Nhập tên của banner, do bạn quy định.

 • Mô tả: Nhập thông tin mô tả, ghi chú thêm về banner.

 • Hoạt động: Chọn trạng thái hoạt động hoặc không bằng cách ấn chọn (hệ thống mặc định luôn luôn hoạt động, nếu bạn không muốn banner hoạt động thì bỏ chọn).

 • Thứ tự: Điền số thứ tự hiển thị của banner tại từng vị trí (áp dụng với những vị trí có số lượng banner > 02 banner).

 • Đường link: Dán đường link cần trỏ đến khi khách hàng ấn vào banner hiện tại. Lưu ý, để gắn link trang web khác, bạn cần để 2 ký tự / trước đường link (ví dụ: //youtube.com).

 • Mở link trên tab mới: ấn chọn để thiết lập chế độ trỏ link sang tab mới, không hiển thị tại tab đang làm việc.

 • Giới thiệu: Nhập thông tin giới thiệu về banner.

 • Ảnh baner: Upload ảnh banner lên hệ thống.

 • Ngày bắt đầu hiện: ấn vào trường này để cài đặt ngày giờ bắt đầu hiển thị banner lên website

Lưu ý

 • Ảnh mới muốn tải lên Nhanh phải khác tên ảnh cũ trước đó đã upload

 • Ví dụ: ảnh Banner cũ tên Banner12.jpg đã được tải lên => Tiếp tục sử dụng tên Banner12.jpg cho 1 ảnh khác và upload lên, hệ thống sẽ hiểu là lấy ảnh cũ kia cái mà đã có sẵn trên Nhanh trước đó.

Danh sách banner

Là nơi liệt kê toàn bộ các banner của bạn, giúp bạn sửa xóa các banner đã tạo trước đó.

Banner sau khi được thêm mới sẽ xuất hiện tại trang Danh sách banner.

Thông tin trong Danh sách banner:

 • Vị trí: Hiển thị thông tin vị trí của banner trên website.

 • Thứ tự: Hiển thị thứ tự của từng banner trên mỗi vị trí (áp dụng với những vị trí có lượng banner > 02 banner. Ví dụ như banner ở trang chủ).

 • Tên: Hiển thị tên của banner.

 • Mô tả: Hiển thị thông tin mô tả, ghi chú thêm về banner.

 • Ảnh: Click vào biểu tượng ảnh để hiển thị ảnh chi tiết của từng banner.

 • Hiển thị: Thể hiện trạng thái của từng banner: Hiển thị hay Không hiển thị.

 • Ngày hiển thị/ Ngày hết thúc: Thể hiện ngày hiển thị và ngày hạ banner khỏi website doanh nghiệp.

 • Người tạo: Hiển thị thông tin người tạo banner trên hệ thống.

 • Sửa: Cho phép người dùng chỉnh sửa toàn bộ thông tin của banner.

 • Xóa: Cho phép người dùng xóa toàn bộ thông tin của banner.

**Công Cụ " Tìm Kiếm: " **

 • ID: Cho phép lọc theo ID của banner (mỗi banner được khởi tạo trên hệ thống được mặc định tạo ra 01 ID nhất định để phân biệt).

 • Tên banner: Cho phép lọc theo tên banner.

 • Vị trí: Cho phép lọc theo từng vị trí hiển thị banner (số lượng và vị trí hiển thị tùy thuộc vào giao diện website mà doanh nghiệp lựa chọn) trên website.

 • Trạng thái: Cho phép lọc theo trạng thái của banner.

Last updated