Nhóm thuộc tính

Nhóm thuộc tính

  • Nhóm thuộc tính sử dụng khi Doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành hàng khác nhau, mỗi ngành hàng lại có các loại thuộc tính khác nhau

  • Việc tạo nhóm thuộc tính sẽ hỗ trợ tốt hơn khi tạo thuộc tính và tạo sản phẩm.

  • Tips:

  • Nhóm thuộc tính sử dụng khi bạn kinh doanh 2 ngành hàng khác nhau có 2 nhóm thuộc tính khác nhau

  • Ví dụ Doanh Nghiệp kinh doanh ngành hàng điện thoại và thời trang, có thể tạo 2 nhóm thuộc tính: Điện thoại - Thời trang

Tên gọi - ý nghĩa các thông tin trên trang nhóm thuộc tính

Tên gọiTác dụng

ID

ID nhóm thuộc tính

Tên

Tên nhóm thuộc tính

Thứ tự

Thứ tự hiển thị của nhóm thuộc tính (thứ tự hỗ trợ hiển thị khi tạo sản phẩm)

Người tạo

Thông tin người tạo

Ngày tạo

Ngày - Giờ tạo

Cài đặt

Sửa - Xóa nhóm thuộc tính

Last updated