Báo cáo diện tích lưu kho

Tình huống sử dụng

Đối với các doanh nghiệp có 1 hoặc nhiều kho hàng khác nhau thì việc kiểm soát vị trí của sản phẩm, phần trăm diện tích hàng hóa có trong kho rất quan trọng. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm chi phí :Hầu như mọi doanh nghiệp đều sử dụng kho bãi để lưu trữ hàng hóa của mình trước khi bán đến khách hàng. Vì vậy , việc tối ưu hóa sử dụng diện tích kho giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí thuê kho bãi cũng như nhân viên

  • Nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng: nhờ sắp xếp 1 cách khoa học nên việc quản lý hàng tồn, hàng hết date, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng hơn.

  • Theo dõi diện tích lưu kho giúp doanh nghiệp kiểm soát được lượng hàng cần nhập và luân chuyển giữa các kho, diện tích kho đã sử dụng và diện tích kho còn trống

  • Ngoài giúp đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động

Để theo dõi Báo cáo diện tích lưu kho trên Nhanh.vn doanh nghiệp truy cập vào Kho hàng >> Vị trí sản phẩm >> Báo cáo diện tích lưu kho hoặc truy cập tại đây. Sau đó chọn cửa hàng muốn theo dõi

Logic tính diện tích lưu kho

  • Tại báo cáo diện tích lưu kho, phần trăm diện tích lưu kho được tính bằng số lượng sản phẩm đang được xếp tại vị trí/ số lượng sản phẩm có thể chứa tại vị trí đó

  • Số lượng sản phẩm có thể chứa của mỗi vị trí doanh nghiệp khai báo và chỉnh sửa tại Kho hàng >> Vị trí sản phẩm >> Danh mục vị trí, truy cập tại đây

  • Xem thêm hướng dẫn về xếp sản phẩm vào vị trí và lấy sản phẩm ra khói vị trí tại đây

  • Để xem phần trăm diện tích lưu kho của vị trí cụ thể, doanh nghiệp nhấn vào vị trí cha trên báo cáo

  • Phần trăm diện tích lưu kho của vị trí cha sẽ bằng tổng số lượng sản phẩm đang có ở vị trí con / tổng số lượng sản phẩm có thể chứa ở vị trí con

Last updated