Dịch vụ trả góp

Dịch vụ trả góp

Trả góp là hình thức mua hàng mà ở đó người mua không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả, mà có thể thanh toán nó theo kỳ hạn (6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…) với nhiều mức lãi suất khác nhau (một số công ty còn hỗ trợ trả góp không tính lãi suất). Để tạo chương trình trả góp, bạn vào thực hiện theo hướng dẫn sau

 • Bước 1: Bạn vào Kế toán >> Dịch vụ trả góp, hoặc truy cập tại đây

 • Bước 2: Bấm vào Thêm dịch vụ trả góp và điền các trường thông tin

  • : Mã của dịch vụ trả góp

  • Tên: Tên của dịch vụ trả góp

  • Điện thoại: Số điện thoại của bên cung cấp dịch vụ trả góp

  • Địa chỉ: Địa chỉ của bên cung cấp dịch vụ trả góp

 • Bước 3: Bấm Lưu và dịch vụ trả góp vừa tạo sẽ xuất hiện tại danh sách dịch vụ trả góp

 • Khi thêm hóa đơn bán lẻ bạn sẽ được chọn loại dịch vụ trả góp vừa tạo

Trả góp theo ngày

Bạn truy cập vào Kế toán >> Công nợ >> Trả góp theo ngày hoặc truy cập tại đây

Bộ lọc trả góp theo ngày

 • Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng bạn chọn

 • Từ ngày - đến ngày: Ngày tạo công nợ trả góp theo ngày tạo hóa đơn trả góp hoặc ngày tạo bút toán liên quan đến trả góp

 • Mã hợp đồng: Mã hợp đồng gắn khi tạo hóa đơn trả góp hoặc bút toán

 • Chứng từ: Là ID hóa đơn bán lẻ

 • Dịch vụ trả góp: Lọc theo tên dịch vụ trả góp

 • Công nợ trả góp:

  • Còn nợ: Dịch vụ chưa được thanh toán hết

  • Hết nợ: Dịch vụ đãđược thanh toán hết

Danh sách trả góp theo ngày

Ví dụ: Tạo hóa đơn bán lẻ, hóa đơn 500.000VND, khách thanh toán 200.000VND và trả góp 300.000VND. Bạn sẽ điền tiền mặt là 200.000VND và chọn loại dịch vụ trả góp, điền số tiền khách trả góp là 300.000VND. Công nợ dịch vụ trả góp theo ngày sẽ hiển thị như sau:

 • Dịch vụ trả góp: Tên dịch vụ trả góp và cửa hàng trả góp

 • Mã khách hàng: Mã khách hàng mua hàng theo hóa đơn bán lẻ

 • Khách hàng: Tên khách hàng mua hàng theo hóa đơn bán lẻ

 • Điện thoại: Tên khách hàng mua hàng theo hóa đơn bán lẻ

 • Chứng từ: ID hóa đơn bán lẻ

 • Tiền hàng: Tổng bán của hóa đơn bán lẻ

 • Chiết khấu: Chiết khấu của hóa đơn bán lẻ

 • Tổng thanh toán: Tổng thu của hóa đơn bán lẻ

 • Đã thanh toán: Số tiền khách đã thanh toán tại hóa đơn

 • Còn nợ: Số tiền khách còn nợ theo hóa đơn

Phần mềm ghi nhận bút toán công nợ của dịch vụ trả góp Nợ TK131/ Có TK 511

Công nợ dịch vụ trả góp

 • Công nợ dịch vụ trả góp sẽ được ghi nhận theo đầu tài khoản 131. Danh sách này tổng hợp số tiền khách trả góp theo từng dịch vụ. Bạn vào Kế toán >> Công nợ >> Công nợ dịch vụ trả góp hoặc truy cập tại đây

 • Ví dụ: Tạo hóa đơn bán lẻ, hóa đơn 500.000VND, khách thanh toán 200.000VND và trả góp 300.000VND. Bạn sẽ điền tiền mặt là 200.000VND và chọn loại dịch vụ trả góp, điền số tiền khách trả góp là 300.000VND. Công nợ dịch vụ trả góp sẽ hiển thị như sau:

 • Phần mềm tại hóa đơn bán lẻ sẽ có bút toán ghi nhận bút toán công nợ của dịch vụ trả góp Nợ TK131/ Có TK 511

Thanh toán công nợ trả góp

Khi khách hàng đến hạn trả góp, bạn cần thanh toán công nợ cho khách, bạn có thể thực hiện các cách sau:

Cách 1:

 • Bước 1: Bạn vào Kế toán >> Công nợ >> Công nợ dịch vụ trả góp hoặc truy cập tại đây

 • Bước 2: Bấm vào loại dịch vụ trả góp mà bạn muốn xử lý công nợ

 • Bước 3: Trong chi tiết công nợ của dịch vụ trả góp bạn sẽ tìm công nợ của hóa đơn cần xử lý

  • Chọn Tạo phiếu thu hoặc Tạo phiếu báo có

Cách 2:

 • Bước 1: Bạn vào Kế toán >> Công nợ >> Trả góp theo ngày hoặc truy cập tại đây

 • Bước 2: Tìm công nợ theo khách hàng hoặc hóa đơn cần xử lý chọn Thanh toán công nợ bằng tiền mặt hoặc ** Thanh toán công nợ bằng chuyển khoản**

 • Bước 3: Chọn Tài khoản nhận tiền và điền tên Dịch vụ trả góp, sau đó bấm Lưu

Cách 3: Nếu bạn cần xử lý nhiều công nợ dịch vụ trả góp

 • Bước 1: Bạn vào Kế toán >> Thu chi tiền mặt/ Thu chi ngân hàng

 • Bước 2: Chọn Thêm mới >> Import thu chi

  • Tải file import mẫu về và điền các thông tin

  • Chú ý: Loại đối tượng bạn chọn "Dịch vụ trả góp"

 • Bước 3: Chọn file và import Xem thêm hướng dẫn tại đây

Sau khi tiến hành thanh toán danh sách công nợ nợ trả góp sẽ hiển thị như sau:

Thu hộ trả góp

Last updated