Câu hỏi thường gặp

Không hiện pages tại màn hình đăng nhập?

Không hiện pages cần dùng tại màn hình đăng nhập.

Nguyên nhân:

  • Trước đó bạn đã cấp quyền cho app khi đăng nhập chat.nhanh.vn nhưng chọn giới hạn số pages cấp quyền hoặc cấp thiếu quyền.

  • Tài khoản bạn đang sử dụng đang không phải là tài khoản quản lý các pages.

Hướng giải quyết:

  • Gỡ app Facebook "Nhanh.vn" đã cấp quyền từ trước ra để cấp lại quyền theo hướng dẫn: hướng dẫn gỡ app FB

  • Sau khi cấp lại quyền, bạn cần đăng nhập lại chat.nhanh.vn rồi nhấn cấp quyền và sử dụng bình thường.

Last updated