Đại lý

Đại lý là đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền để bán sản phẩm cho khách hàng

Ví dụ: Honda cho phép một cá nhân/đơn vị trở thành đại lý phân phối các dòng xe của hãng ở 1 số khu vực như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh

Thêm mới đại lý

Bạn vào module Cài đặt/ Đại lý/ Thêm mới hoặc truy cập Tại đây

Last updated