Đơn hàng Theo kênh bán

Bạn có nhiều kênh bán hàng và cần tìm ra kênh chủ lực để đẩy mạnh tiêu thụ, cân đối chi phí,... Nhanh.vn cung cấp báo cáo đơn hàng theo kênh bán, thống kê số lượng đơn tạo từ các kênh và nguồn, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ đơn thành công, tỉ lệ doanh thu của từng kênh bán và nguồn đơn hàng.

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Theo kênh bán hoặc truy cập tại đây.

Chi tiết báo cáo

Báo cáo đơn hàng theo kênh bán chia làm hai mục riêng là báo cáo theo kênh bán và theo nguồn bán.

Bộ lọc báo cáo

 • Giao diện tổng quan

SốTênÝ nghĩa

1

Chế độ xem

Xem theo ngày đươn chuyển sang trạng thái thành công hoặc ngày tạo đơn (mặc định hệ thống là xem theo ngày thành công)

2

Ngày

Ngày bắt đầu của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

3

Ngày

Ngày kết thúc của khoảng thời gian theo dõi

4

Cửa hàng

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

5

Thành phố

Chỉ xem báo cáo của một thành phố được chọn

6

NVBH

Chỉ xem báo cáo của đơn hàng có gắn nhân viên bán hàng được chọn

7

Trạng thái

Chỉ thống kê các đơn hàng có trạng thái đã chọn

8

Kênh bán

Chỉ thống kê đơn hàng từ một hoặc nhiều kênh bán đã chọn

9

Nguồn đơn hàng

Chỉ thống kê đơn hàng từ một hoặc nhiều nguồn đơn hàng đã chọn

 • Bạn có thể bấm vào icon hình cuốn sách để ẩn/hiện một số cột

 • Nút Thao tác hỗ trợ xuất excel hoặc in báo cáo

Báo cáo đơn hàng theo kênh bán

Giao diện tổng quan

 • Các kênh bán hàng

  • Admin là đơn nhân viên tạo trên Nhanh

  • Website, API lấy các đơn đồng bộ từ Website của Nhanh hoặc Website tự kết nối qua API về

  • Facebook lấy các đơn được tạo từ Vpage về

  • Các kênh Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Tiktok lấy từ các đơn hàng đồng bộ từ Sàn về.

 • Nguồn đơn hàng

  • Mặc định sẽ hiển thị tên gian hàng TMĐT (đối với đơn đặt từ sàn) hoặc tên fanpage (đối với đơn đặt từ Vpage)

  • Doanh nghiệp có thể tự tạo các nguồn đơn hàng khác và chọn nguồn khi tạo đơn để theo dõi; bạn có thể tham khảo cách tạo nguồn đơn hàng tại đây

 • Trang chi tiết Báo cáo chia làm 3 phần; trong đó Đơn hủy thống kê số lượng đơn hàng cá trạng thái Hủy, phần Đơn tạo và Đơn thành công mỗi phần có các cột tương ứng với nhau:

TênĐịnh nghĩaCách tính

Đơn

Số lượng đơn được tạo/thành công trong khoảng lọc

Lấy dữ liệu số lượng đơn loại chuyển hàng - giao hàng tận nhà, đơn bền bù mất hàng, đơn đặt trước của kênh bán đó, nằm trong khoảng thời gian lọc

Tỉ lệ

Tỉ lệ số đơn với tổng đơn trong cùng kênh và giữa các kênh

Số đơn của mỗi Nguồn trong kênh / tổng số đơn trong cùng kênh, số đơn của mỗi kênh / tổng số đơn toàn kênh

Sản phẩm

Sản phẩm của đơn hàng

Tổng số lượng sản phẩm trong đơn

TB SP/đơn

Trung bình sản phẩm so với đơn

Sản phẩm / đơn ( tính theo công thức làm tròn)

Doanh thu

Doanh thu hàng bán từ đơn hàng

Doanh thu tương ứng cột giá trị trong đơn hàng đã trừ giá trị đơn trả

Doanh thu + Trả

Doanh thu hàng bán từ đơn hàng

Doanh thu tương ứng cột giá trị trong đơn hàng chưa trừ giá trị đơn trả

Giá vốn

Giá vốn hàng hoá trong đơn hàng

Tổng giá vốn các sản phẩm trong đơn hàng

Lợi nhuận

Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí

Doanh thu - Giá vốn

CVR

Tỉ lệ chuyển đổi đơn thành công

Số đơn thành công/tổng đơn

 • Lưu ý:

  • Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận ở phần Đơn tạo chỉ là ước tính từ toàn bộ đơn tạo ra kể cả đơn trạng thái Huỷ*

  • Đối với kênh sàn cột doanh thu đơn tạo sẽ = Tổng giá trị đơn - Chiết khấu

  • Phần só lượng đơn tùy theo bạn chọn xem theo ngày tạo hay ngày thành công mà hệ thống sẽ lấy số đơn theo ngày tạo hoặc ngày giao hàng

Báo cáo đơn hàng theo nguồn đơn

Tương tự như báo cáo đơn hàng theo kênh bán, tại đây thống kê đơn các thông tin trong bảng theo số liệu đơn hàng nằm trong nguồn đơn hàng mà doanh nghiệp đã tạo

Ví dụ

Đơn hàng chốt trên Vpage ngày 23/05/2022, đến 24/05/2022 hoàn tất giao hàng cho khách , đơn thành công. Khi xem trên báo cáo, đơn hàng sẽ nằm tại kênh bán là Facebook, nguồn là tên fanpage là Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh lọc ngày tạo có ngày 23/05/2022 hoặc ngày thành công có ngày 24/05/2022.

Logic giá vốn

 • Đối với đơn hàng đã có giá vốn khi tạo đơn: Giá vốn trong báo cáo đơn lấy theo giá vốn tại thời điểm thành công đơn hàng và không thay đổi nếu như giá vốn thay đổi.

 • Đối với đơn hàng chưa có giá vốn trước đó, giá vốn lấy theo dữ liệu trạng thái đơn hàng. Khi đơn hàng thành công, hệ thống cập nhật báo cáo theo giá vốn tại thời điểm thành công. Nếu cập nhật lại giá vốn sản phẩm thì giá vốn trong đơn hàng sẽ được cập nhật theo giá vốn hiện tại.

Câu hỏi thường gặp

1. Doanh thu trong báo cáo tính trên các đơn nào ?

 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng theo kênh bán được tính, Doanh thu = Tổng bán - Tổng trả - Chiết khấu (Riêng kênh sàn chưa trừ đi một số các chi phí, xem chi tiết thêm các chi phí ở Báo cáo tài chính sàn)

 • Doanh thu (đơn thành công) sẽ bằng với báo cáo đơn hàng thành công, xem theo ngày thành công (ngày đơn hàng được giao hay còn gọi là ngày giao hàng)

2. Tại sao trong báo cáo đơn hàng theo kênh bán, kênh bán facebook có page không hiển thị tên, nhấn vào số đơn tạo thì lại không ra đơn nào ?

 • Do đơn tạo từ màn hình Vpage, nhưng không chọn hội thoại của page nào cả nên đơn tạo không được gắn pageId.

 • Có thể lọc danh sách đơn hàng theo kênh tìm đơn nào không có biểu tượng facebook là đơn không có pageId hoặc xuất xuống vlookup để tìm kiếm.

Last updated