Bán chéo doanh nghiệp

Tình huống sử dụng

 • Hệ thống đại lý phân phối là một trong những yếu tố giúp các doanh nghiệp lớn mở rộng quy phô phân phối và chiếm lĩnh thị trường. Tính năng xuất bán doanh nghiệp mà Nhanh.vn xây dựng sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý, kiểm soát được các đại lý hợp tác với mình.

 • Với tính năng này doanh nghiệp có thể quản lý

  • Sản phẩm: Quản lý sản phẩm độc lập giữa tổng công ty và đại lý, nhưng có thể sao chép sản phẩm từ doanh nghiệp A (tổng công ty) sang doanh nghiệp B (đại lý)

  • Đại lý trả hàng cho Tổng công ty

  • Cho phép doanh nghiệp B (đại lý) nhìn thấy tồn kho các sản phẩm của doanh nghiệp A (tổng công ty) để chủ động yêu cầu xuất bán

  • Điều chỉnh giá bán cho đại lý, điều chỉnh giá nhập cho đại lý tăng theo giá nhập của tổng công ty

  • Hỗ trợ quản lý công nợ giữa tổng công ty và đại lý

  • Website của tổng công ty hỗ trợ show số tồn của từng đại lý => khách hàng có thể tới cửa hàng gần nhất để mua hàng

Tạo hóa đơn bán chéo doanh nghiệp

Gắn doanh nghiệp làm đại lý

Để doanh nghiệp A (Tổng công ty) thực hiện bán hàng cho doanh nghiệp B (đại lý) trên hệ thống của Nhanh.vn, cần đảm bảo yêu cầu sau

 • Cả 2 đều đăng kí trên hệ thống của Nhanh.vn, là 2 doanh nghiệp riêng biệt

 • Doanh nghiệp A thông báo với Nhanh.vn để gắn 2 doanh nghiệp làm đối tác của nhau

 • Đối với doanh nghiệp đóng vai trò là tổng công ty, để sử dụng tính năng này doanh nghiệp truy cập vào Bán hàng >> Bán sỉ hoặc truy cập tại đây

 • Hóa đơn xuất bán doanh nghiệp được coi là một hóa đơn bán sỉ, đại lý được coi như là một khách hàng của tổng công ty, doanh nghiệp xem thêm hướng dẫn giải thích về danh sách, bộ lọc bán sỉ tại đây

Thêm hóa đơn xuất bán doanh nghiệp trực tiếp

Bước 1: Tại sanh sách hóa đơn bán sỉ, doanh nghiệp chọn Thêm mới >> Xuất bán doanh nghiệp khác >> Chọn tab Xuất bán hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trên hóa đơn

 • Bên bán: Đóng vai trò là tổng công ty (doanh nghiệp A)

  • Doanh nghiệp: Chọn doanh nghiệp thực hiện xuất hàng cho đại lý

  • Cửa hàng: Chọn kho hàng trong doanh nghiệp trên thực hiện xuất hàng cho đại lý

 • Giá nhập bên mua lấy: Tổng công ty quy định giá nhập cho đại lý, bao gồm các lựa chọn loại giá sau:

  • Giá nhập: Giá nhập của đại lý lấy theo giá nhập sản phẩm hiện tại của tổng công ty

  • Giá bán: Giá nhập của đại lý lấy theo giá bán sản phẩm hiện tại của tổng công ty

  • Giá sỉ: Giá nhập của đại lý lấy theo giá sỉ sản phẩm hiện tại của tổng công ty

  • Giá vốn: Giá nhập của đại lý lấy theo giá vốn sản phẩm hiện tại của tổng công ty

 • Bên mua: Đóng vai trò là đại lý (doanh nghiệp B)

  • Doanh nghiệp: Chọn doanh nghiệp đại lý mua hàng

  • Cửa hàng: Chọn cửa hàng của đại lý thực hiện nhận hàng

  • Nhập ghi chú: Ghi chú của hóa đơn xuất bán

  • Chiết khấu: Chiết khấu theo hóa đơn xuất bán

  • Tiền mặt: Số tiền mặt đại lý thanh toán và tài khoản kế toán tiền mặt ghi nhận

  • Tiền chuyển khoản: Số tiền chuyển khoản đại lý thanh toán và tài khoản kế toán tiền ngân hàng ghi nhận

  • Tiền quẹt thẻ: Số tiền quẹt thẻ đại lý thanh toán và tài khoản kế toán tiền quẹt thẻ ghi nhận

  • Ngày hẹn thanh toán: Ngày đại lý hẹn thanh toán tiền của hóa đơn

 • Sản phẩm: Tổng công ty nhập sản phẩm xuất bán cho đại lý, và các thông tin yêu cầu trong hóa đơn

  • Bên bán: Giá nhập và giá bán sản phẩm của tổng công ty

  • Bên mua: Giá nhập và giá bán sản phẩm của đại lý, tổng công ty có thể thay đổi theo quy định

Bước 3: Nhấn Lưu, hệ thống sẽ tạo ra phiếu xuất bán sỉ ở tổng công ty

 • Đồng thời ở doanh nghiệp đại lý sẽ tạo ra phiếu nhập nhà cung cấp nháp đã được bên tổng công ty duyệt, đại lý sau khi nhận được hàng về kho sẽ thực hiện xác nhận phiếu để ghi nhận hàng đã được nhập vào hệ thống doanh nghiệp. Xem thêm hướng dẫn về phiếu nhập nhà cung cấp nháp tại đây

Import thêm hóa đơn xuất bán doanh nghiệp

Bước 1: Tại danh sách hóa đơn bán sỉ, doanh nghiệp chọn Thêm mới >> Xuất bán doanh nghiệp khác >> Chọn tab Import xuất bán hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tải file mẫu excel: Excel2003 / Excel 2007 trở lên và điền các thông tin cần thiết: Tên sản phẩm, Số lượng, giá nhập / bán mới

Bước 3: Trở lại giao diện import, nhập các thông tin cần thiết và tải file Excel lên. Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý:

 • Khi bán giữa hai doanh nghiệp đối tác sẽ lấy giá nhập mới làm giá lưu phiếu Xuất bán sỉ, phiếu yêu cầu nhập Nhà cung cấp.

 • Hệ thống sẽ tự động tạo sản phẩm mới bên doanh nghiệp B và lấy giá nhập, giá bán của sản phẩm theo giá nhập, giá bán trong hóa đơn (nếu ko điền ở file import thì sẽ bằng với giá của sản phẩm bên doanh nghiệp A).

 • Phần khoanh đỏ: Phần này chỉ có tác dụng khi dùng import sản phẩm để bán giữa hai doanh nghiệp và trong file import không điền giá nhập mới, giá bán mới

 • Tăng/ giảm giá nhập bên mua: Điều chỉnh chung giá nhập sản phẩm cho đại lý, áp dụng vào tất cả các sản phẩm trong excel

 • Tăng/ giảm giá bán bên mua: Điều chỉnh chung giá bán sản phẩm cho đại lý, áp dụng vào tất cả các sản phẩm trong excel

 • Chú ý: File import không quá 200 dòng hoặc dung lượng vượt quá 30MB

Trả hàng từ doanh nghiệp

Khi đại lý muốn trả lại hàng cho tổng công ty, đại lý sẽ thực hiện tạo phiếu trả nhà cung cấp, doanh nghiệp thực hiện như sau

 • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Bán hàng >> Bán sỉ >> Thêm mới >> Trả từ doanh nghiệp khác hoặc truy cập tại đây

 • Bước 2:

  • Cách 1: Thêm phiếu trả trực tiếp: Tại tab Xuất trả doanh nghiệp điền các thông tin yêu cầu và nhấn Lưu phiếu

 • Cách 2: Import phiếu trả: Doanh nghiệp nhấn chọn tab Import trả >> Tải file excel mẫu về >> Điền các thông tin yêu cầu >> Chọn file import

 • Bước 3: Nhấn Lưu phiếu để hoàn tất quá trình, hệ thống sẽ tạo phiếu xuất nhà cung cấp ở bên doanh nghiệp đại lý

 • Đồng thời ở tổng công ty sẽ tạo ra phiếu nhập bán sỉ nháp đã được bên đại lý duyệt, tổng công ty sau khi nhận được hàng trả về kho sẽ thực hiện xác nhận phiếu để ghi nhận hàng đã được nhập vào hệ thống doanh nghiệp. Xem thêm hướng dẫn về phiếu khác nháp tại đây

Cài đặt trả hàng khi bán chéo

Trước đây, khi đại lý làm thao tác trả hàng cho tổng công ty mặc định hệ thống sẽ tạo ra phiếu nhập bán sỉ nháp. Hiện tại, phần mềm đã có bổ sung thêm mục cài đặt trả hàng từ doanh nghiệp khác cho phép: Tạo phiếu yêu cầu nhập khi doanh nghiệp khác trả hàng cho doanh nghiệp của bạn là loại phiếu nhập bán sỉ hay là phiếu nhập loại khác

Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt tại đây

Mục đích: Tùy vào nhu cầu và quy trình hoạt động của doanh nghiệp mà có thể chọn loại nhập bán sỉ hay nhập khác, với sự khác nhau:

 • Với loại phiếu nhập bán sỉ sẽ không ảnh hưởng đến giá vốn của sản phẩm bên tổng công ty

 • Với loại phiếu nhập khác sẽ ảnh hưởng đến giá vốn của sản phẩm bên tổng công ty

Lưu ý:

 • Với 2 loại phiếu khác nhau: Nhập khác và Nhập bán sỉ cũng sẽ có sự khác nhau về bút toán sinh ra của 2 phiếu

 • Nhập khác: Chỉ sinh ra 1 bút toán loại Phiếu nhập

 • Nhập bán sỉ: Sinh ra 2 bút toán loại Phiếu nhập và loại Phiếu trả hàng

Ví dụ:

Đại lý làm 1 phiếu trả cho doanh nghiệp khác

 • Nếu tổng công ty lựa chọn phiếu nhập là loại bán sỉ

Giá vốn sản phẩm trước khi xác nhận nhập

Giá vốn sản phẩm sau khi xác nhận nhập: Không thay đổi (tồn đã có tăng lên do nhập bán sỉ về)

Bút toán phiếu xuất nhập kho tương ứng:

 • Nếu tổng công ty lựa chọn phiếu nhập là loại khác

Giá vốn sản phẩm trước khi xác nhận nhập

Giá vốn sản phẩm sau khi xác nhận nhập khác: Đã có sự thay đổi

Bút toán phiếu xuất nhập kho tương ứng:

Last updated