Website

Giới Thiệu WebSite

Website là module dành cho khách hàng sử dụng website do Nhanh.vn cung cấp. Module này giúp bạn tùy chỉnh các nội dung hiển thị trên website như tiêu đề trang web, tên miền, ảnh, banner, màu sắc chủ đạo, menu, bài viết tin tức.... một cách dễ dàng, tiện lợi.

Những thao tác cơ bản xây dựng website

STTCông ViệcNội DungLink

1

Cài đặt ban đầu

Cài đặt Logo, Favico, chất lượng hình ảnh...

2

Nội dung website

Cài đặt và thiết lập các nội dung hiển thị lên website

3

Menu

Cài đặt menu danh mục sản phẩm, tin tức, liên hệ...

4

Banner

Thêm mới banner, vị trí banner, kích thước banner...

5

Danh mục sản phẩm

Thêm mới danh mục sản phẩm

6

Thuộc tính

Thêm mới thuộc tính cho sản phẩm

7

Sản phẩm

Thêm mới sản phẩm hiển thị lên website

8

Trỏ tên miền

Cách trỏ tên miền cho website

Video hướng dẫn:

Last updated