Trỏ tên miền từ Z.com

Bước 1: Trước tiên, bạn cần truy cập vào trang quản trị tên miền của Z.com và nhập thông tin tài khoản:

https://domain.z.com/vn/

Bước 2: Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

Bước 3: Chọn tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi CNAME và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

Bước 4: Click vào biểu tượng [+].

TRỎ TÊN MIỀN CHÍNH

Ví dụ: captot.vn

Thêm mới 2 bản ghi sau:

LoạiTênGiá trị

CNAME

www

captot.vn

A

@

104.155.234.35

TRỎ TÊN MIỀN PHỤ

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

HostLoạiĐịa chỉ

sanphama

CNAME

captot.vn

Last updated