Trỏ tên miền từ HOSTVN

Trỏ tên miền từ HOSTVN

Truy cập trang quản trị tên miền của HOSTVN tại https://manage.hostvn.net/login .

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại HOSTVN để đăng nhập.

Bước 2: Chọn Quản lý DNS tại tên miền cần trỏ về

Ví dụ: captot.vn

Bước 3: Bấm chọn Trỏ tên miền về captot.vn

KiểuTênNội dung

A

@

104.155.234.35

CNAME

www

captot.vn

Trỏ tên miền phụ

Ví dụ tên miền có dạng: sanpham.captot.vn

Để trỏ tên miền phụ về nhanh.vn bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tạo mới bản ghi sau đó chọn CNAME

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường thông tin sau đó bấm nút Thêm mới .

  • Host: Nhập tiền tố của tên miền phụ. VD: sanpham

  • Host name: captot.vn

Last updated