Sản phẩm

 • Sản phẩm là module để xây dựng và quản lý toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và kiểm tra các thông tin liên quan tới sản phẩm

 • Ngoài ra, trong module sản phẩm còn có nhiều module phụ, liên quan trực tiếp đến việc xây dựng các đặc điểm, đặc tính của sản phẩm như các module danh mục, thương hiệu,...

 • Module sản phẩm bao gồm những tính năng sau:

  • Sản phẩm: Trang danh sách sản phẩm. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Sàn TMĐT: Tất cả các sản phẩm trên các sàn TMĐT, hỗ trợ việc ghép nối sản phẩm trên Phần Mềm và sản phẩm trên sàn TMĐT, đồng bộ tồn kho từ Phần Mềm qua sàn TMĐT. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • IMEI: Danh sách các sản phẩm IMEI đang kinh doanh (Chỉ hiển thị với doanh nghiệp sử dụng gói Enterprise) (tham khảo ý nghĩa loại sản phẩm IMEI tại đây)

  • Lô sản phẩm: Danh sách các sản phẩm theo lô - các lô sản phẩm đang kinh doanh. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Tồn kho: Tồn kho từng sản phẩm theo từng cửa hàng. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Thời gian lưu kho: Thời gian lưu kho của sản phẩm, giúp doanh nghiệp có thể kiểm tra được xem hàng hóa nào đã lâu chưa bán được để có các trương trình khuyến mãi phù hợp, tránh việc hàng hóa tồn kho quá lâu. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Danh mục: Danh sách danh mục sản phẩm đang kinh doanh. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Thương hiệu: Danh sách thương hiệu đang kinh doanh. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Thuộc tính: Danh sách thuộc tính của sản phẩm. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

  • Nhà cung cấp: Danh sách các nhà cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp. (tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây)

Last updated