Tỉ lệ khách hàng

Báo cáo giúp người dùng xem được số lượng khách hàng và doanh thu của những khách hàng đó tại doanh nghiệp theo từng tháng trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, cửa hàng có thể nắm được số lượng khách đến mua có tăng giảm theo từng tháng, tỷ lệ khách quay lại mua hàng,...

Để xem báo cáo, người dùng truy cập vào Báo cáo > Khách hàng > Tỉ lệ khách hàng

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

STTTênÝ nghĩa

1

Doanh nghiệp

Lọc báo cáo của một hoặc nhiều doanh nghiệp được chọn

2

Cửa hàng

Lọc báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

3

Ngày

Ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian lọc (mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

4

Kiểu bán

Lọc báo cáo theo một trong 3 hoặc xem tất cả kiểu bán: Bán lẻ, bán sỉ, giao hàng

5

Kiểu khách

Xem báo cáo theo tất cả loại khách hay là chỉ theo khách mới (ở đây được hiểu là những khách mua lần đầu)

Thống kê chi tiết

Số lượng khách hàng

Bảng số lượng khách hàng bao gồm 2 dữ liệu: Tổng khách và Tổng doanh thu được xem theo từng tháng trong khoảng thời gian lọc Ở ví dụ trên ta thấy:

 • Tháng 1/2023 có 28 khách với doanh thu 43.924.000

 • Tháng 2/2023 có 31 khách với doanh thu 24.057.500

 • Tháng 3/2023 có 38 khách với doanh thu 24.325.200

 • Tháng 4/2023 có 17 khách với doanh thu 80.716.200

Số lượng khách hàng tăng theo tháng

Bảng số lượng khách hàng tăng theo tháng thể hiện số lượng khách hàng tăng bao nhiêu dần theo từng tháng trong khoảng thời gian lọc. Xem tháng ở cột dọc dóng với tháng ở hàng ngang để so sánh Ở ví dụ trên ta thấy:

 • Cột tháng 1/2023 so với tháng 1 là 100%, tháng 2,3,4 không có

 • Cột tháng 2/2023 so với tháng 2 là 100%, với tháng 1 tăng 3 khách, tăng 11% (3/28=11%)

 • Cột tháng 3/2023 so với tháng 3 là 100%, với tháng 2 thì tăng 7 khách, tăng 23% (7/31=23%), với tháng 1 thì tăng 10 khách, tăng 36% (10/28=36%).

 • Cột tháng 4/2023 so với tháng 4 là 100%, với tháng 3 thì giảm 21 khách, giảm 55% (21/38=55%), với tháng 2 thì giảm 14 khách, giảm 45% (14/31=45%), với tháng 1 thì giảm 11 khách, giảm 39% (11/28=39%).

Số lượng khách quay lại theo tháng

Bảng số lượng khách hàng quay lại theo tháng thể hiện số lượng khách hàng quay lại dần theo từng tháng trong khoảng thời gian lọc. Xem tháng ở cột dọc dóng với tháng ở hàng ngang để so sánh Ở ví dụ trên ta thấy:

 • Cột tháng 1/2023 có 28 khách với doanh thu 43.924.000, không so khách quay lại với tháng 2,3,4

 • Cột tháng 2/2023 có 31 khách với doanh thu 24.057.500, tháng 2 so với tháng 1 thì có 18 khách quay lại với doanh thu 33.886.000

 • Cột tháng 3/2023 có 38 khách với doanh thu 24.325.200, tháng 3 so với tháng 2 thì có 14 khách quay lại với doanh thu 4.876.500 , tháng 3 so với tháng 1 thì có 16 khách quay lại với doanh thu 32.436.000

 • Cột tháng 4/2023 có 17 khách với doanh thu 80.716.200, tháng 4 so với tháng 3 thì có 25 khách quay lại với doanh thu 12.175.000, tháng 4 so với tháng 2 thì có 17 khách quay lại với doanh thu 4.436.500, tháng 4 so với tháng 1 thì có 24 khách quay lại với doanh thu 36.496.000

Doanh thu theo tỷ lệ khách hàng quay lại

Xem doanh thu theo khách hàng từng tháng và doanh thu trung bình trên 1 khách của tháng đó (= tổng doanh thu tháng/tổng số khách hàng trong tháng)

Lấy thêm dữ liệu tương tự như bảng số lượng khách hàng quay lại theo tháng bên trên, có thêm:

 • Doanh thu của những khách quay lại trong tháng đó và doanh thu trung bình trên 1 khách quay lại của tháng tương ứng đó

Last updated