Hóa đơn nháp

Hóa đơn nháp

 • Hóa đơn nháp là hóa đơn không ghi nhận doanh thu, không trừ tồn của sản phẩm, sử dụng để lưu nháp thông tin khách hàng và sản phẩm khách hàng dự kiến sẽ mua.

 • Tính năng này phù hợp cho bộ phận Chăm sóc khách hàng đang chat/ gọi điện tư vấn sản phẩm với khách hàng, khách hàng hẹn qua cửa hàng để xem và mua sản phẩm.

 • Nhân viên Chăm sóc khách hàng có thể tạo trước hóa đơn nháp để khi khách hàng qua cửa hàng thì nhân viên bán hàng (nhân viên thu ngân) sẽ biết sản phẩm khách hàng cần quan tâm và tư vấn sản phẩm.

 • Nhân viên bán hàng (thu ngân) có thể tạo trực tiếp hóa đơn bán lẻ mới từ hóa đơn nháp mà không cần tốn thời gian khai báo lại thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm.

Danh sách hóa đơn nháp

Trang danh sách hóa đơn nháp

 • Doanh nghiệp có thể truy cập Bán hàng >> Hóa đơn nháp hoặc truy cập tại đây

 • Giao diện danh sách hóa đơn nháp sẽ hiển thị như sau:

Các cộtÝ nghĩa

ID

ID hóa đơn nháp (ID tự sinh trên hệ thống, Doanh Nghiệp không thể sửa hoặc tạo ID hóa đơn)

Nhân viên

Thông tin nhân viên bán hàng, nếu hóa đơn nháp khi tạo không khai báo nhân viên bán hàng thì hệ thống sẽ lấy theo người tạo hóa đơn.

Cửa hàng

Cửa hàng tạo hóa đơn nháp.

Khách hàng

Các thông tin của khách hàng bao gồm: Tên, SĐT, địa chỉ....

Sản phẩm

Các sản phẩm dự kiến khách hàng sẽ mua.

Giá

Giá bán theo từng sản phẩm

SL

Số lượng theo từng sản phẩm

Ghi chú

Ghi chú của hóa đơn

Cài đặt

In hóa đơn nháp hoặc xóa hóa đơn nháp

Bộ lọc hóa đơn nháp

TênTác dụng

Từ ngày - Đến ngày

Khoảng ngày tạo hóa đơn từ ngày X tới ngày Y

ID hóa đơn

Lọc theo ID hóa đơn nháp

Khách hàng

Lọc theo thông tin khách hàng (Tên hoặc sđt)

Cửa hàng

Lọc theo cửa hàng tạo hóa đơn

Trạng thái

Trạng thái của hóa đơn nháp, mới hoặc đã tạo đơn

Cách tạo hóa đơn bán lẻ từ hóa đơn nháp

 • Người tạo hóa đơn bán lẻ có thể khác với người tạo hóa đơn nháp, thông tin người tạo hóa đơn nháp sẽ được ghi nhận vào cột NVBH (Nhân viên bán hàng) tại giao diện thêm hóa đơn bán lẻ để đảm bảo việc ghi nhận doanh thu theo các nhân viên.

 • Tham khảo cách tạo hóa đơn bán lẻ tại đây

Thêm hóa đơn nháp

 • Doanh nghiệp có thể truy cập Bán hàng >> Hóa đơn nháp >> Thêm mới hoặc truy cập tại đây

 • Giao diện thêm hóa đơn nháp sẽ hiển thị như sau:

 • Doanh nghiệp khai báo các thông tin cơ bản: Tên, sđt khách hàng, sản phẩm... và nhấn Lưu (Lưu và in) để hoàn tất.

 • Lưu ý:

  • Với Doanh nghiệp có sử dụng module Kế toán hoặc có bật cài đặt "yêu cầu nhập thông tin khách hàng" thì bắt buộc cần nhập thông tin khách hàng mới lưu được hóa đơn.

  • Hóa đơn nháp không tự điền được tiền chiết khấu (chiết khấu tay), hóa đơn nháp chỉ bắt theo các chương trình chiết khấu đang chạy (chiết khấu tự động)

Last updated