Tổng công ty

Tình huống sử dụng

Doanh nghiệp kinh doanh dưới hình thức là một đại lý của tổng công ty. Đại lý muốn chủ động xem tổng công ty hiện tại có những mặt hàng nào và tồn kho là bao nhiêu để lên kế hoạch kinh doanh và nhập hàng Tính năng tổng công ty giúp bạn dễ dàng xem số tồn sản phẩm của tổng công ty từ đó đại lý có thể dựa vào trang này và yêu cầu xuất bán từ Tổng công ty một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời

Để đại lý (doanh nghiệp B) có thể xem được tồn của tổng công ty (doanh nghiệp A)

 • Doanh nghiệp đại lý truy cập vào Kho hàng >> Tổng công ty hoặc truy cập tại đây

 • Cả 2 doanh nghiệp đều đăng kí trên hệ thống của Nhanh.vn, là 2 doanh nghiệp riêng biệt

 • Doanh nghiệp A thông báo với Nhanh.vn để gắn 2 doanh nghiệp làm đối tác của nhau

Các tab trong Tổng công ty

Tên tabTác dụng

Tồn kho

Dách sách hiển thị thông tin về sản phẩm và tổng tồn kho trong tất cả các kho của tổng công ty

Yêu cầu xuất bán

Danh sách hiển thị các phiếu đại lý tạo để yêu cầu tổng công ty xuất bán

Tồn sản phẩm

Để xem tồn kho các sản phẩm của tổng công ty, đại lý truy cập vào Kho hàng >> Tổng công ty >> chọn tab Tồn kho

Bộ lọc

 • Tổng công ty: Đại lý chọn tổng công ty cần xem tồn

 • Sản phẩm: Lọc tìm từng sản phẩm có trong danh sách sản phẩm của tổng công ty

 • Trạng thái tồn:

  • Trạng thái tồn: Nếu không chọn danh sách sẽ hiện tất cả các sản phẩm

  • Tồn > 0: Lọc tìm những sản phẩm có tồn kho lớn hơn 0

Danh sách tồn sản phẩm

 • Danh sách sản phẩm sẽ lấy theo danh sách sản phẩm của tổng công ty

 • Mã vạch: Mã vạch của sản phẩm

 • : Mã sản phẩm

 • Tên sản phẩm: Hiện thị bao gồm cả sản phẩm cha và sản phẩm con

 • Tồn: Tổng tồn kho của tất cả các kho bên tổng công ty

Yêu cầu xuất bán

Tổng công ty muốn theo dõi và kiểm tra các phiếu yêu cầu xuất bán đã được đại lý yêu cầu , truy cập vào Kho hàng >> Tổng công ty >> chọn tab Yêu cầu xuất bán

Bộ lọc

 • Cửa hàng: Cửa hàng bên tổng công ty được đại lý yêu cầu xuất bán

 • Tổng công ty: Lọc tìm theo đại lý yêu cầu xuất bán

 • ID: ID định danh của phiếu yêu cầu theo toàn hệ thống Nhanh.vn

 • Tạo từ ngày - Tạo đến ngày: Ngày tạo phiếu yêu cầu

Thêm phiếu yêu cầu xuất bán

Khi đại lý muốn thực hiện yêu cầu tổng công ty xuất bán (gọi hàng), đại lý thực hiện:

 • Bước 1: Đại lý vào Kho hàng >> Tổng công ty >> chọn tab Tồn kho >> nhấn Thêm yêu cầu xuất bán

 • Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong phiếu

 • Đại lý:

  • Doanh nghiệp: Đại lý tạo phiếu yêu cầu

  • Kho nhận hàng: Kho đại lý thực hiện tạo phiếu

 • Tổng công ty:

  • Doanh nghiệp: Tổng công ty được yêu cầu xuất bán

  • Kho xuất hàng: Kho xuất hàng của tổng công ty được yêu cầu xuất bán (Đại lý sẽ lựa chọn kho xuất hàng dựa trên yêu cầu của tổng công ty)

  • Ghi chú: Ghi chú của phiếu yêu cầu

 • Sản phẩm: Thông tin về sản phẩm được yêu cầu xuất bán

  • Đại lý điền thông tin sản phẩm và số lượng yêu cầu

  • Hỗ trợ tìm kiếm theo ri sản phẩm

 • Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

  • Trên tài khoản của đại lý hệ thống sẽ tạo ra phiếu xuất bán sỉ nằm trong mục Kho hàng >> Phiếu nháp

 • Đồng thời phía bên tài khoản của tổng công ty trong tab Yêu cầu xuất bán sẽ xuất hiện phiếu yêu cầu xuất bán từ bên đại lý chuyển sang.

 • Bước 4: Tổng công ty vào Kho hàng >> Tổng công ty >> chọn tab Yêu cầu xuất bán để duyệt các phiếu yêu cầu của bên đại lý. Xem thêm hướng dẫn về phiếu nhập nhà cung cấp nháp tại đây

 • Sau khi duyệt phiếu hệ thống sẽ tạo ra phiếu xuất bán sỉ

 • Đồng thời bên đại lý sẽ xuất hiện phiếu nhập NCC nháp đã được tổng công ty duyệt nằm trong Kho hàng >> Phiếu nháp

 • Bước 5: Đại lý kiểm tra và nhấn xác nhận phiếu nháp để hàng được nhập vào kho, hoàn tất quá trình yêu cầu xuất bán và nhập hàng. Xem thêm hướng dẫn về phiếu nhập nhà cung cấp nháp tại đây

Last updated