Tên Miền

Tên miền

Bao gồm các hướng dẫn về tên miền của doanh nghiệp,bao gồm:

Giới thiệu về Tên miền

  • Tên miền có 2 dạng:

  • Tên miền Quốc tế: kết thúc bằng đuôi .com | .net | .org | .info | .us ... (Ví dụ: vatgia.com)

  • Tên miền Việt Nam: kết thúc bằng đuôi .vn (Ví dụ: nhanh.vn)

  • Tên miền có thể phân ra nhiều cấp (sub-domain):

Ví dụ: demo.vn là cấp 1 (không có đuôi phía trước tên miền chính); erp.demo.vn là cấp 2; test.erp.demo.vn là cấp 3.

Quy trình trỏ tên miền cho website trên hệ thống Nhanh.vn

Bước 1: Nhân viên support tạo link web chạy thử cho doanh nghiệp dưới dạng *.store.nhanh.vn

Bước 2: Nhập liệu các dữ liệu cơ bản như: sản phẩm, danh mục sản phẩm, banner để chạy thử dữ liệu hiển thị trên website.

Bước 3: Trỏ tên miền về server của nhanh:

  • Doanh nghiệp đã biết trỏ tên miền: Cần trỏ về địa chỉ IP 104.155.234.35

  • Doanh nghiệp chưa biết trỏ tên miền: Xem thêm hướng dẫn trỏ tên miền theo tưng nhà cung cấp dịch vụ ở bên dưới.

  • Doanh nghiệp không thể thực hiện trỏ tên miền: Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh, hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng đang hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Bước 4: Sau khi trỏ xong tên miền, nhân viên chăn sóc khách hàng cho doanh nghiệp truy cập vào Quản trị tên miền trên admin Nhanh.vn để chỉnh sửa tên đồng thời chạy thử bằng tên miền thật của doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

  • 1 website trỏ được bao nhiêu tên miền? 1 website có thể trỏ được 1 tên miền chính, còn lại là redirect.

Last updated