Thêm menu liên kết trong nội bộ bài viết

Thêm menu liên kết trong nội bộ bài viết

Tình huống sử dụng

Trong các bài viết trên website của doanh nghiệp có nhiều danh mục khác nhau và người sử dụng muốn khi bấm vào danh mục bất kì sẽ tự truy cập nhanh đến phần nội dung của danh mục bài viết đó, mà không phải di chuột lên xuống nhiều lần.

  • Internal Link là một liên kết nội bộ từ trang này sang trang khác trên cùng một tên miền (hay website). Chúng thường được sử dụng trong việc điều hướng và chia sẻ giá trị liên kết giúp cải thiện khả năng xếp hạng của website.

  • Tương tự như vậy menu liên kết nội bộ bài viết là một liên kết từ dòng này này sang dòng khác của cùng 1 bài viết. Và các liên kết đó được sắp xếp dưới dạng menu

Cách thêm menu liên kết nội bộ bài viết

Trên Nhanh.vn menu liên kết nội bộ bài viết được sử dụng khi tạo bài viết tin tức, xem thêm hướng dẫn về tạo tin tức cho website tại đây

Tại giao diện chỉnh sửa bài viết tin tức để thêm menu liên kết nội bộ bài viết doanh nghiệp thao tác như sau:

  • Bước 1: bạn đặt ID cho khối nội dung

  • Bước 2: Bạn chèn link khối nội dung vào text bằng cách thêm dấu # vào ID khối nội dung

  • Bước 3: Bạn lưu lại bài viết

Chi tiết như clip dưới đây

Last updated