Xác nhận thanh toán

Để sử dụng tính năng này, cần cài đặt xác nhận thanh toán theo hướng dẫn tại đây

Sử dụng tính năng

Sử dụng tính năng xác nhận thanh toán tự động khi khách mua hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc Khác (có chọn chuyển khoản)

Bước 1: Tạo hóa đơn bán hàng

 • Thêm sản phẩm, nhập thông tin khách hàng, khuyến mãi

 • Nhập thông tin số tiền khách thanh toán

 • Chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản hoặc Khác (có chọn chuyển khoản)

 • Chọn tài khoản nhận tiền mà bạn đã cài đặt trước đó trong phần cài đặt thanh toán xác nhận tự động

Lưu ý:

 • Tại mục chọn tài khoản thanh toán với doanh nghiệp sử dụng xác nhận thanh toán tự động, hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản ngân hàng đã được Cài đặt thanh toán.

 • Doanh nghiệp có sử dụng kế toán cần gắn tài khoản kế toán vào tài khoản ngân hàng tương ứng.

 • Doanh nghiệp có sử dụng kế toán mà không dùng tính năng xác nhận thanh toán tự động, hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản kế toán tương ứng với cửa hàng.

Bước 2: Hệ thống hiển thị mã QR code tương ứng với số tiền khách thanh toán chuyển khoản và tài khoản ngân hàng đã chọn

Bước 3: Bạn đưa mã QR Code hoặc in mã QR ra cho khách quét chuyển khoản.

Bước 4: Xác nhận thanh toán

Sau khi khách hàng hoàn tất việc thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận việc thanh toán đã được thực hiện thành công.

Lưu ý: Khi khách xóa, sửa nội dung chuyển khoản hoặc bạn không thấy có thông báo xác nhận khách đã chuyển khoản cho hóa đơn. Bạn hãy ấn vào nút Kiểm tra giao dịch để kiểm tra

Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận giao dịch. Gồm các thông tin sau:

 • Mã giao dịch là mã giao dịch của người nhận tiền

 • Nội dung: Nội dung khách hàng chuyển khoản

 • Thời gian: Thời gian khách chuyển tiền

 • Số tiền: Số tiền khách đã thanh toán

Đối với các giao dịch khách sửa nội dung chuyển khoản bạn cần chụp lại giao dịch chuyển khoản của khách để chọn giao dịch xác nhận thanh toán cho hóa đơn.

Trong trường hợp bạn đã ấn kiểm tra giao dịch nhưng không thấy giao dịch khách đã chuyển khoản gần nhất. Hãy ấn nút “ Làm mới” để tải lại các giao dịch mới nhất.

Bước 5: Lưu hóa đơn hoặc Lưu và in hóa đơn để hoàn tất hóa đơn.

Xem lịch sử các giao dịch thanh toán đã được xác nhận

Khi kết thúc ngày làm việc, cửa hàng trưởng, nhân viên thu ngân có thể xem xét và xác nhận lại các giao dịch chuyển khoản của khách hàng bằng cách truy cập vào tab 'Xác nhận thanh toán”

Lưu ý: Đối với tài khoản của thu ngân chỉ xem được các giao dịch khách hàng đã thanh toán chuyển khoản cho hóa đơn thu ngân tạo Đối với tài khoản kế toán, cửa hàng trưởng, giám đốc sẽ xem được tất cả các giao dịch khách hàng thanh toán chuyển khoản

Bộ lọc cơ bản

 • Doanh nghiệp: Có thể lọc nhiều doanh nghiệp

 • Cửa hàng: Lọc danh sách cửa hàng (với các Doanh nghiệp có nhiều cửa hàng đang kinh doanh)

 • Thời gian: Chọn ngày thanh toán giao dịch

 • ID hóa đơn: Lọc ID hóa đơn

 • Mã giao dịch: Lọc mã giao dịch

 • Đặc điểm: Chọn lọc theo các đặc điểm (chưa gắn ID hóa đơn, đã gắn ID hóa đơn)

Last updated