Vị trí sản phẩm trong kho

Vị trí sản phẩm trong kho

Việc biết chính xác các sản phẩm nằm ở vị trí nào trong kho hàng sẽ giúp bạn:

  • Nắm được chi tiết tất cả những vị trí đặt sản phẩm trong kho hàng, vị trí nào đã đầy, vị trí nào còn trống.

  • Biết cụ thể một sản phẩm đang nằm chính xác ở vị trí nào trong kho, từ đó việc lấy hàng dễ dàng hơn.

  • Xếp sản phẩm vào bất cứ vị trí nào còn trống, nhân viên sẽ không cần phải nhớ vị trí chinh xác của từng sản phẩm.

  • Khi lấy sản phẩm ra khỏi vị trí, phần mềm sẽ ghi nhớ lại và cập nhật số lượng sản phẩm tại vị trí đó.

  • Tiết kiệm được tối đa nhân sự trong kho hàng. Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, nhưng vẫn đảm bảo ngăn nắp, dễ tìm kiếm.

Tình huống sử dụng thực tế:

  • Nhân viên kho mới vào, không biết vị trí sản phẩm trong kho thì có thể dùng tính năng này để tìm sản phẩm

  • Trước cần có 2 nhân viên kho để phòng trường hợp 1 người nghỉ còn người kia làm, nhưng giờ chỉ cần 1 người

  • Nhân viên kho có thể xếp sản phẩm ở bất cứ vị trí nào còn trống trong kho, nhưng vẫn quản lý được.

Quy trình quản lý vị trí sản phẩm trong kho như sau:

Bước 1: Xây dựng vị trí sản phẩm trong kho

Sắp xếp kho hàng hợp lý hợp lý sẽ giúp việc tìm kiếm hàng hóa trong kho nhanh hơn, nhất là khi số lượng mặt hàng kinh doanh lớn, kho hàng rộng hoặc có nhiều kệ hàng, đồng thời tiết kiệm tối đa diện tích để hàng, tiếp kiệm chi phí thuê mặt bằng.

Xem chi tiết hướng dẫn xây dựng vị trí sản phẩm trong kho tại đây.

Bước 2: Xếp hàng vào kho

Sau khi đã xây dựng được vị trí sản phẩm, bạn cần tiến hành xếp hàng hóa vào vị trí thích hợp.

Mỗi khi có đợt hàng mới về hoặc sản phẩm được hoàn trả lại từ khách hàng trong quá trình bán hàng hoặc nhận hàng chuyển kho, bạn cũng cần thao tác xếp hàng vào kho để ghi nhận thực tế việc xếp sản phẩm vào vị trí song song với việc lên phiếu XNK hoặc phiếu trả hàng trên phần mềm.

Xem chi tiết hướng dẫn xếp sản phẩm vào vị trí tại đây.

Bước 3: Lấy hàng khỏi kho

Các bộ phận liên quan cần mang chứng từ xuất hàng cần thiết đến bộ phận kho để thủ kho hoặc nhân viên kho tiến hành lấy hàng ra khỏi kho.

Xem chi tiết hướng dẫn lấy sản phẩm khỏi vị trí tại đây.

Bước 4: Quản lý báo cáo diện tích lưu kho

Báo cáo diện tích lưu kho giúp bạn có thể dễ dàng xem được đã sử dụng bao nhiêu % diện tích kho hàng và còn trống bao nhiêu %. Xem chi tiết tại đây.

Last updated