Trỏ tên miền từ Vietnix

Truy cập trang chủ Vietnix tại đây và chọn Đăng nhập. Sau đó nhập thông tin tài khoản khách hàng tại Vietnix để đăng nhập vào hệ thống quản trị.

Tại trang quản trị dịch vụ bạn chọn mục Quản lý tên miền sau đó chọn tên miền cần trỏ và chọn Quản lý

Sau đó chọn Quản lý DNS để cập nhật hoặc thêm bản ghi

Trỏ tên miền chính

Ví dụ: captot.vn Thêm mới 2 bản ghi sau:

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Content: 104.155.234.35

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Contents: nhập tên miền của bạn (không www phía trước), VD: captot.vn | yody.vn

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ sanphama.captot.vn. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  • Host record: sanphama

  • Type (Loại): CNAME

  • Contents: captot.vn

Last updated