Thêm sản phẩm

Quy trình quản lý sản phẩm trên Nhanh.vn như sau:

 • Bước 1: Tạo danh mục sản phẩm.

 • Bước 2: Doanh nghiệp cần kiểm tra xem sản phẩm có cần chia thuộc tính hay không.

  • Trường hợp 1: Sản phẩm không cần chia thuộc tính, có thể tạo trực tiếp sản phẩm theo hướng dẫn này hoặc tham khảo ý nghĩa các loại sản phẩm

  • Trường hợp 2: Sản phẩm cần chia thuộc tính, doanh nghiệp cần tạo thuộc tính trước, sau đó mới làm theo hướng dẫn thêm mới sản phẩm, tham khảo thêm mới thuộc tính).

 • Bước 3: Kiểm tra lại sản phẩm xem đã đúng hay chưa tại trang chi tiết sản phẩm, tham khảo trang chi tiết sản phẩm)

Thêm sản phẩm

Có 2 cách để thêm mới sản phẩm:

 • Cách 1: Thêm mới trực tiếp trên phần mềm.

 • Cách 2: Import sản phẩm bằng Excel.

Thêm mới trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm/ nhấn Thêm mới / Thêm mới (hoặc truy cập tại đây.)

Bước 2: Khai báo các trường thông tin và nhấn Lưu.

Trường hợp 1: Sản phẩm không cần chia thuộc tính, chọn loại sản phẩm phù hợp và khai báo các trường thông tin cần thiết

 • Khi thêm mới sản phẩm nên khai báo chi tiết các trường dữ liệu (Tên - Mã - Giá nhập - Giá bán lẻ - Giá buôn - Nhà cung cấp - Danh mục) (Doanh nghiệp khai báo càng chi tiết, sau này trong quá trình sử dụng đỡ tốn nhiều công sức sửa đổi - cập nhật lại sản phẩm hơn).

 • Có thể khai báo tồn đầu của sản phẩm ngay khi thêm mới. Tuy nhiên cần doanh nghiệp cần chú ý khai báo cả Giá Nhập để lợi nhuận khi bán hàng đúng nhất. (Nếu không khai báo giá nhập, phần mềm sẽ ghi nhận giá nhập = 0, và lợi nhuận khi bán sản phẩm = 100%).

Trường hợp 2: Sản phẩm cần chia thuộc tính

 • Sản phẩm cần thuộc danh mục mới có thể thêm được thuộc tính

 • Tại trang thêm sản phẩm, bạn điền thông tin cần thiết và chọn danh mục cho sản phẩm, sau đó kéo xuống dưới chọn sang tab Tạo sản phẩm con để chọn thuộc tính mới

 • Màn hình thêm thuộc tính cho sản phẩm có dạng như sau

 • Thao tác Thêm thuộc tính và chọn loại thuộc tính (kích cỡ, màu sắc,...) muốn phân cho sản phẩm.

 • Sau khi chọn loại thuộc tính bạn có thể chọn các giá trị của thuộc tính đó cho sản phẩm. Chọn giá trị nào, hệ thống sẽ tự tạo các tổ hợp sản phẩm tương ứng.

 • Đối với sản phẩm có chia thuộc tính, khi muốn nhập tồn đầu sản phẩm, bạn thao tác chọn cửa hàng, chọn nhà cung cấp ở tab Tồn đầu (Lưu ý: Không nhập số lượng tại đây). Só lượng tồn kho bạn điền cho từng sản phẩm tại màn hình danh sách sản phẩm con.

 • Tại màn hình thêm sản phẩm con, bạn có thể sắp xếp thứ tự cho thuộc tính tại ô thứ tự, phần sắp xếp này sẽ thay đổi Tên mở rộng và Mã mở rộng của sản phẩm con được tạo

 • Tại bảng danh sách sản phẩm con mà hệ thống tạo, bạn có thể upload ảnh đại diện và thông tin cho từng sản phẩm

 • Nếu sản phẩm con không có ảnh đại diện, bạn có thể bật mục Copy ảnh sản phẩm cha cho sản phẩm con

 • Nếu không điền mã vạch, hệ thống sẽ tự sinh mã vạch cho sản phẩm con khi bật cài đặt Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới

 • Các thông tin giá nhập, giá bán, khối lượng, kích thước: mặc định lấy theo sản phẩm cha, bạn có thể nhập cụ thể cho từng sản phẩm con nếu như các sản phẩm con có thông tin khác nhau

Import sản phẩm bằng Excel

Bước 1: Tại trang Danh Sách Sản Phẩm/ nhấn Thêm Mới / Nhập từ Excel (hoặc truy cập tại đây.) Bước 2: Tải file Mẫu, khai báo các trường dữ liệu cần thiết trong file mẫu và nhấn Lưu.

 • Mở file Import, mẫu file Excel gồm 2 sheet : Ghi chú (hướng dẫn tạo dữ liệu) và sản phẩm (thực hiện thao tác nhập dữ liệu):

  • Nhập liệu thông tin liên quan đến sản phẩm mà bạn muốn thêm vào file mẫu.

  • Những mục không nên bỏ qua gồm(áp dụng khi thêm mới): Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Giá nhập, Giá bán (Giá bán lẻ, Giá bán buôn), Thuộc tính sản phẩm,.... Giao diện của file sau khi nhập liệu vào file như sau:

Bước 3: Chọn kiểu Import: Thêm mới.

Bước 4: Upload file Excel vừa điền lên phần mềmvà nhấn Import.

 • Các trường dữ liệu có tên màu đỏ trong file Excel mẫu là những trường bắt buộc cần điền.

 • Các cột có đánh dấu đỏ như hình minh họa có sẵn gợi ý, doanh nghiệp chỉ cần đưa chuột vào ô tương ứng để hiển thị gợi ý.

 • Dữ liệu trong file Excel nên để ở định dạng text.

Thêm/Cập nhật ảnh bằng excel

Thêm ảnh bằng excel

 • Người dùng thêm mới các thông tin về tên, mã, giá... của sản phẩm như bình thường

 • Đối với trường hợp Doanh nghiệp có upload ảnh bằng File Excel, trên file Excel sẽ để tên ảnh đúng với tên trên PC (Laptop).

  • Nếu nhiều ảnh có tên giống nhau, chỉ khác số thứ tự ở cuối ảnh có thể điền trên file Excel là anh[1-10].png (ví dụ: anh1.jpg,anh2.jpg,anh[1-10].png)

  • Tại giao diện Import sản phẩm bằng Excel, doanh nghiệp cần upload ảnh trước khi Import file excel.

Cập nhật ảnh bằng excel

 • Người dùng điền một trong ba cột thông tin của sản phẩm: mã vạch hoặc mã hoặc tên sản phẩm

 • Điền tên ảnh mới muốn cập nhật cho sản phẩm vào cột "Ảnh" và thao tác tương tự như thêm ảnh bằng excel

 • Trên Nhanh, trước khi import, người dùng lưu ý chọn thao tác Cập nhật thông tin để cập nhật ảnh mới cho sản phẩm

Trường hợp 1: Sản phẩm không cần chia thuộc tính, chọn loại sản phẩm phù hợp và khai báo các trường thông tin cần thiết

 • Đối với sản phẩm không cần chia thuộc tính có thể chọn ngành hàng: Chung để sử dụng.

 • Các loại sản phẩm có thể sử dụng Import bằng file excel bao gồm: Sản phẩm, sản phẩm cân đo, dịch vụ, IMEI. Các loại sản phẩm còn lại nên thêm mới trực tiếp trên phần mềm.

Trường hợp 2: Sản phẩm cần chia thuộc tính

 • Đối với sản phẩm cần chi thuộc tính, doanh nghiệp cần chọn ngành hàng: Thời trang và tải file mẫu.

 • File mẫu của ngành hàng Thời trang sẽ khác biệt so với ngành hàng: Chung ở các cột M, S, [M], [S], [M-S].

  • Cột M, S sử dụng cho việc cập nhật lại thông tin sản phẩm (không sử dụng để thêm mới sản phẩm).

  • Cột [M] tương ứng với màu sắc, có thể khai báo cột như sau: Đen, đỏ, trắng, vàng,... (các màu sắc điền trong file Excel cần tạo trước ở tính năng Thuộc Tính, nếu không khi Import sẽ báo lỗi "màu sắc không tồn tại"). (tham khảo thuộc tính)

  • Cột [S] tương ứng với kích thước (size), có thể khai báo cột như sau: S, M, L,... (các kích thước điền trong file Excel cần tạo trước ở tính năng Thuộc Tính, nếu không khi Import sẽ báo lỗi "thuộc tính không tồn tại"). (tham khảo thuộc tính)

  • Cột [M-S] tương ứng với màu - size, có thể khai báo cột như sau: Đỏ-S; Đỏ-M; Đỏ-XL;....

  • Với 1 dòng sản phẩm chỉ nên sử dụng cột [M] và [S] hoặc [M-S], không nên sử dụng đồng thời cả 3 cột.

_Ví dụ:

 • Sản phẩm "Áo T45" điền cột [M] có 2 màu : Đen, Trắng, cột [S] có 2 size: S, M => hệ thống tự sinh thêm 4 sản phẩm con có tên "Áo T45-Đen-S, Áo T45-Đen-M, Áo T45-Trắng-S, Áo T45-Trắng-M.

 • Ví dụ: sản phẩm "Áo T45" có 2 màu Đen, Trắng, nhưng màu Đen chỉ có size S còn màu Trắng có đủ size S,M, Doanh Nghiệp điền trên file excel tại cột [M-S] như sau: Đen-S;Trắng-S;Trắng-M. => Hệ thống sẽ sinh ra 3 sản phẩm con có thê:"Áo T45-Đen-S, Áo T45-Trắng-S, Áo T45-Trắng-M.

Video hướng dẫn import sản phẩm bằng file Excel

Sửa - Cập nhật sản phẩm

 • Chỉ dùng khi doanh nghiệp muốn sửa - cập nhật bổ sung thêm dữ liệu cho các sản phẩm đã tạo trước đó.

 • Có 2 cách để sửa - cập nhật sản phẩm:

  • Cách 1: Sửa trực tiếp trên Phần Mềm.

  • Cách 2: Import cập nhật bằng Excel.

Sửa trực tiếp trên phần mềm

 • Bước 2: Điền các dữ liệu cần sửa và nhấn Lưu.

Import cập nhật bằng Excel

Bước 1: Tại trang Danh Sách Sản Phẩm/ nhấn Thêm Mới / Nhập từ Excel (hoặc truy cập tại đây.)

Bước 2: Chọn ngành hàng phù hợp và tải file mẫu, khai báo các trường dữ liệu cần thiết trong file Mẫu và nhấn Lưu

 • Mở file Import, mẫu file Excel gồm 2 sheet : Ghi chú (hướng dẫn tạo dữ liệu) và sản phẩm (thực hiện thao tác nhập dữ liệu):

  • Dữ liệu bắt buộc cần có: Tên sản phẩm.

  • Để lấy được dữ liệu Tên sản phẩm đúng nhất, tại trang Danh Sách Sản Phẩm / Thao tác /Xuất Excel (có thể lọc trước các sản phẩm cần sửa để tránh dữ liệu xuất ra quá nhiều). Sau đó copy cột Tên sản phẩm ở File Excel vừa xuất sang file mẫu cập nhật thông tin.

  • Nhập liệu thông tin liên quan đến sản phẩm mà bạn muốn cập nhật vào file mẫu.

Bước 3: Chọn kiểu Import: Cập nhật thông tin.

Bước 4: Upload file Excel vừa điền lên Phần Mềm và nhấn Import.

Xóa sản phẩm

 • Đối với những sản phẩm có tồn, hoặc có tồn tại đơn hàng, phải xoá phiếu XNK ở Kho hàng trước, xoá đơn hàng liên quan tới sản phẩm đó, sau đó mới có thể xoá được sản phẩm, không thì sẽ gặp phải lỗi như sau:

Lưu ý:

 • Chỉ nên xóa sản phẩm mới tạo (hoặc nhập hàng - bán hàng ít), không nên xóa các sản phẩm đã kinh doanh lâu, có nhiều dữ liệu nhập/xuất trên phần mềm

 • Đối với các mặt hàng kinh doanh lâu rồi mà Doanh Nghiệp không kinh doanh nữa, muốn ẩn đi trên phần mềm có thể đổi sang trạng thái Ngừng Bán bằng cách: Tích sản phẩm muốn ẩn/ Thao tác/ Đổi trạng thái sản phẩm/ Ngừng bán. Các sản phẩm này sẽ được ẩn đi và chỉ hiển thị khi Lọc theo trạng thái Ngừng Bán.

Câu hỏi thường gặp

1. Trước đó đã tạo các sản phẩm con rồi, nhưng giờ muốn thêm các sản phẩm con khác nữa thì làm như thế nào?

 • C1: Nhấn vào tên sản phẩm > Thao tác > chọn lựa chọn chia lại thuộc tính

 • C2: Nhấn Thêm mới > nhập từ excel, tải file mẫu, ngành hàng thời trang > Điền các thông tin muốn cập nhật như mẫu trong ảnh > chọn tệp và import

 • C3: Nhấn vào tên sản phẩm cha, ở bảng danh sách sản phẩm con bấm Thêm sản phẩm con

Với những thuộc tính chưa có trên phần mềm, có thể tạo thêm thuộc tính tại đây. Hướng dẫn sử dụng tạo thêm thuộc tính

2. Tôi có thể chỉnh sửa giá vốn của sản phẩm không?

Để chỉnh sửa giá vốn bạn cần sửa lại các phiếu nhập và sau đó thao tác vào chi tiết sản phẩm tính lại giá vốn

3. Có thể đẩy số tồn từ phần mềm khác về phần mềm Nhanh không?

 • Doanh Nghiệp cần chuyển đổi dữ liệu từ file excel của phần mềm khác sang file excel mẫu của Nhanh.vn , sau đó vào module Sản phẩm --> Thêm mới --> Import cập nhật sản phẩm từ excel.

4. Muốn cài đặt khối lượng mặc định khi tạo sản phẩm trên nhanh có được không ?

 • Không cài đặt mặc định được, nếu khi tạo sản phẩm DN không điền khối lượng thì phần mềm sẽ mặc định là 500 gram

5. Tại sao khi import sản phẩm mới, trong file excel mẫu cột "trạng thái" để là "Đang bán" nhưng import lên lại bị chuyển thành "Mới" ?

 • Sản phẩm cần phải có ảnh thì mới để được ở trạng thái "Đang bán", nếu không có ảnh vẫn sẽ import được nhưng sẽ bị chuyển sang trạng thái "Mới"

6. Tại sao khi import sản phẩm có kích thước và màu sắc nhưng khi import lên chỉ ra sản phẩm độc lập không thấy tạo ra các thuộc tính như đã điền trên file ?

 • DN lưu ý chọn ngành hàng khi import, file mẫu của ngành "Thời trang" nhưng kho import chọn ngành "chung" thì phần mềm sẽ không nhận được các thuộc tính đã điền

7. Tại sao file excel danh sách sản phẩm xuất từ doanh nghiệp cũ để import sang doanh nghiệp mới nhưng không được ?

 • Sau khi xuất excel danh sách sản phẩm từ doanh nghiệp cũ về, DN cần phải xử lý file và điền lại thông tin theo đúng file mẫu khi import sản phẩm bằng excel, DN vào Sản phẩm >> Sản phẩm >> Thêm mới >> Nhập từ excel và tải file mẫu về.

8. Thêm các sản phẩm con (có thuộc tính), lúc ấn lưu thì không hiển thị thì thao tác thế nào?

 • Vào sản phẩm -> thuộc tính, chọn thuộc tính -> sửa -> điền mã thuộc tính.

9. Thêm sản phẩm con -> không hiển thị chọn thuộc tính mà phải gõ

 • Vào Sản phẩm -> Thuộc tính -> Sửa, chọn lại " Kiểu dữ liệu " là Select và ấn Lưu.

10. Trong khi thêm sản phẩm, muốn lấy ảnh sản phẩm con theo sản phẩm cha thì thao tác như thế nào?

 • Cách 1: Đối với thêm sản phẩm trực tiếp trên Nhanh.vn Ở tab tạo sản phẩm con, tích chọn: Copy ảnh sản phẩm cha cho sản phẩm con.

 • Cách 2: Đối với import sản phẩm từ file excel (ngành hàng thời trang) Trước khi import, tích chọn " Copy ảnh cha con " trên Nhanh.vn.

11. Có những cách nào thêm tags vào sản phẩm?

 • cách 1: Vào Sản phẩm -> nhập từ excel -> tải file mẫu excel của nhanh.vn và tích chọn cập nhập thông tin -> Điền tên sản phẩm và tags tương ứng rồi import lên

 • cách 2: Vào sản phẩm -> Sửa sản phẩm -> bấm vào tab website, điền tags và ấn nút Lưu.

12. Làm thế nào để tải ảnh sản phẩm lên web nhanh nhất?

 • Up ảnh bằng file excel lên phần mềm rồi để trạng thái đang bán là hiển thị trên web.

13. Tạo sản phẩm độc lập giờ muốn set lại cha con thì làm thế nào?

 • Bước 1. Xác định sản phẩm con.

 • Bước 2. Sửa sản phẩm con và gắn sản phẩm cha.

14. Muốn reset toàn bộ sản phẩm, tồn, đơn hàng để nhập lại trên nhanh.vn thì thao tác thế nào?

 • Đăng ký tài khoản mới và gửi email contact@nhanh.vn để chuyển hạn sang tài khoản mới.

15. Tại sao file import sản phẩm không có cột điền màu sắc và size ?

 • Bạn kiểm tra lại trước khi tải file excel mẫu bạn cần chọn ngành hàng. Chỉ có ngành hàng thời trang thì file excel sẽ có cột điền thuộc tính sản phẩm, các ngành nhà bếp, chung sẽ không có.

 • Lưu ý bạn cần tải mẫu excel đầy đủ để điền thuộc tính

Last updated