Tin nhắn đánh giá

Sau khi khách mua hàng hoặc trải nghiệm dịch vụ trên fanpage, bạn có thể gửi 1 tin nhắn xin đánh giá của khách hàng bằng chatbot Với công cụ này, bạn có thể đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc nhân viên hỗ trợ trên fanpage, từ đó tìm ra các vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng Cấu trúc 1 tin đánh giá như sau:

Tin nhắn gửi đến cho khách sẽ gồm 2 phần:

  • Tin yêu cầu đánh giá gồm: tiêu đề, tiêu đề phụ, tiêu đề nút

  • Khi khách hàng bấm vào đánh giá sẽ hiện ra phần tiếp theo: câu hỏi hộp thoại đánh giá, nội dung được hiển thị bên trong nhập văn bản

  • Hội thoại: bạn có thể bấm vào ID hội thoại để dẫn thẳng đến hội thoại của khách để trao đổi hoặc hỗ trợ các khách hàng chưa hài lòng

  • Số sao: số điểm khách hàng đã đánh giá

  • Ghi chú: phần góp ý của khách hàng khi đánh giá

Last updated