Links

Marketing

Bộ phận marketing có nhiệm vụ chạy các chiến dịch quảng cáo, thực hiện các chương trình khuyến mại để tăng thêm doanh số cho cửa hàng. Trong quá trình đó, việc theo dõi các báo cáo để đo lường và tối ưu cũng rất quan trọng. Dưới đây là biểu đồ mô tả một số nghiệp vụ trên phần mềm bán hàng Nhanh.vn mà bộ phận marketing thường sử dụng:
Bộ phận marketing

1. Content, SEO

Thêm mới, sửa, xóa tin tức, banner, menu, tag

Lên nội dung đăng bài trên Page

Đẩy sản phẩm và lên bài trên web

2. Trade MKT

Xem báo cáo khuyến mại để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch MKT

Quản trị Page

Quảng cáo

Care hàng chạy ads

Bảo mật tài sản MKT

Tổng kết và báo cáo

3. Digital MKT

Xem tất cả báo cáo liên quan đến đơn hàng để đánh giá hiệu quả của Campaign

Nhân viên Sàn

 • Quản lý gian hàng, xử lý đánh giá và lên chương trình shopee
 • SHOPEE ADS
 • LAZADA ADS
 • TIKI ADS
 • ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM
 • TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

Designer

Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch

Hỗ trợ công cụ ADS

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung Tiktok, IG

Chỉ số báo cáo tuần Bộ phận Designer:

 1. 1.
  Số hình ảnh
 2. 2.
  Số mẫu duyệt sản xuất
 3. 3.
  Tiến độ duyệt mẫu

Chỉ số báo cáo tuần Bộ phận Marketing

 • Doanh số
 • Chi phí ads
 • Số lượng khách lead/ traffic