Marketing

Bộ phận marketing có nhiệm vụ chạy các chiến dịch quảng cáo, thực hiện các chương trình khuyến mại để tăng thêm doanh số cho cửa hàng. Trong quá trình đó, việc theo dõi các báo cáo để đo lường và tối ưu cũng rất quan trọng. Dưới đây là biểu đồ mô tả một số nghiệp vụ trên phần mềm bán hàng Nhanh.vn mà bộ phận marketing thường sử dụng:

1. Content, SEO

Thêm mới, sửa, xóa tin tức, banner, menu, tag

Lên nội dung đăng bài trên Page

Đẩy sản phẩm và lên bài trên web

2. Trade MKT

Xem báo cáo khuyến mại để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch MKT

Tỉ lệ với doanh thu

Khuyến mại theo sản phẩm

Quà tặng theo sản phẩm

Quà tặng theo cửa hàng

Quản trị Page

Quảng cáo

Care hàng chạy ads

Bảo mật tài sản MKT

Tổng kết và báo cáo

3. Digital MKT

Xem tất cả báo cáo liên quan đến đơn hàng để đánh giá hiệu quả của Campaign

Báo cáo tổng quan đơn hàng

Báo cáo tăng trưởng theo gian

Theo kênh bán

Theo đơn tạo

Theo đơn thành công

Theo danh mục sản phẩm

Theo sản phẩm

Theo trạng thái

Theo địa chỉ

Theo thời gian xử lý

Theo thiết bị truy cập

Lý do khách hủy

Theo nhân viên xử lý

Theo quảng cáo

Theo tiền đối soát

Theo hãng vận chuyển

Nhân viên Sàn

 • Quản lý gian hàng, xử lý đánh giá và lên chương trình shopee

 • SHOPEE ADS

 • LAZADA ADS

 • TIKI ADS

 • ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM

 • TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO

Designer

Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch

Hỗ trợ công cụ ADS

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung Tiktok, IG

Chỉ số báo cáo tuần Bộ phận Designer:

 1. Số hình ảnh

 2. Số mẫu duyệt sản xuất

 3. Tiến độ duyệt mẫu

Chỉ số báo cáo tuần Bộ phận Marketing

 • Doanh số

 • Chi phí ads

 • Số lượng khách lead/ traffic

Last updated