Trỏ tên miền từ Mắt Bão

Bạn truy cập vào trang quản trị tên miền của Mắt Bão và bấm nút Đăng Nhập hoặc bạn truy cập vào link https://id.matbao.net/users/login/ và tiến hành nhập thông tin tài khoản:

Bước 1: bạn bấm vào mục Tên Miền -> Quản lý tên miền

Bước 2: Bạn bấm vào tên miền cần trỏ về Nhanh.vn

Bước 3: Bạn cần tìm và bấm vào mục Cấu hình DNS nâng cao (Quản lý bản ghi)

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ tên miền của bạn là: captot.vn

Ở Tab Tạo bản ghi

Thêm mới 2 bản ghi sau:

HostLoạiGiá trị

@

A

104.155.234.35

www

A

104.155.234.35

Ở Tab Danh sách bản ghi

Sau khi thiết lập, danh sách bản ghi hiện 2 dòng như hình bên dưới là bạn đã làm đúng:

Sau khi trỏ IP về nhanh.vn, bạn truy cập vào Nhanh.vn -> Trang quản trị -> Website -> Cài đặt hoặc bạn truy cập tại đây. Sau đó bạn điền tên miền vừa trỏ IP về Nhanh và ấn nút Lưu.

Trỏ tên miền phụ:

  • Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn.com. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

HostLoạiGiá trị

sanphama

CNAME

captot.vn

Last updated