Chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm

 • Giao diện trang danh sách sản phẩm chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới sản phẩm, vì vậy trang chi tiết sản phẩm có thể hỗ trợ doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới sản phẩm đó.

 • Nút "thao tác" tại trang chi tiết sản phẩm rất quan trọng, có thể hỗ trợ tạo sản phẩm con, tính lại giá vốn, tồn kho của sản phẩm.

 • Trang chi tiết sản phẩm có 2 kiểu

  • I. Pop-up chi tiết sản phẩm`

  • II. Trang chi tiết sản phẩm`

Pop-up chi tiết sản phẩm.

 • Tại trang danh sách sản phẩm, doanh nghiệp nhấn vào tên sản phẩm sẽ hiển thị trang Pop-up chi tiết sản phẩm.

Trang chi tiết sản phẩm.

 • Tại giao diện Pop-up trang chi tiết sản phẩm, doanh nghiệp nhấn vào tên sản phẩm sẽ hiển thị ra trang chi tiết sản phẩm.

Các sheet trên trang chi tiết sản phẩm.

SheetTác dụng

Thông tin

Các trường thông tin cơ bản của sản phẩm như: Tên, mã, giá nhập, giá bán, khối lượng, danh mục....

Tồn kho

Danh sách tồn kho của sản phẩm với từng cửa hàng. Các tài khoản nhân viên được phân quyền xem tồn kho các cửa hàng khác không thuộc quyền quản lý có thể xem tại sheet này (với tài khoản Giám đốc hoặc tài khoản được phân quyền quản lý nhiều cửa hàng có thể xem tại trang danh sách sản phẩm/Lọc cửa hàng muốn xem)

Ảnh

Danh sách ảnh của sản phẩm, có thể upload thêm ảnh hoặc xóa bớt ảnh ở sheet này

Khuyến mại

Danh sách các chương trình khuyến mại đang được áp dụng với sản phẩm này, có 2 loại khuyến mại tại sheet này: Chiết khấu theo sản phẩm và quà tặng

Website

Các thông tin liên quan tới sản phẩm khi hiển thị trên Website (chỉ hỗ trợ với doanh nghiệp đang sử dụng Website của Nhanh.vn)

Lịch sử sửa

Lịch sử sửa đổi dữ liệu của sản phẩm sẽ được hiển thị trong này

XNK

Danh sách các lần xuất nhập kho của sản phẩm, doanh nghiệp có thể xem nhanh được các lần Xuất/Nhập Kho của sản phẩm tại đây thay vì xem ở tính năng Kho hàng

API

Lịch sử truyền tải dữ liệu qua API, chỉ hiển thị đối với doanh nghiệp có sử dụng API của Nhanh.vn hoặc có kết nối đồng bộ tồn kho với các sàn thương mại điện tử. (tham khảo tài liệu API của Nhanh.vn tại đây

 • Tại sheet thông tin, phần tích hợp sẽ hiển thị các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử đã được liên kết với sản phẩm này.

  • Số lượng sản phẩm đã ghép tương ứng với 1 sản phẩm trên Nhanh đã ghép nối với bao nhiêu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử (số lượng >1 có thể do doanh nghiệp có nhiều gian hàng trên sàn TMĐT hoặc nhân bản sản phẩm trên 1 gian hàng)

  • Nhấn vào cột số lượng sản phẩm đã ghép để xem danh sách các sản phẩm đã được ghép với sản phẩm này.

Nút thao tác tại trang chi tiết sản phẩm.

NútÝ Nghĩa

In thông tin sản phẩm

In thông tin của sản phẩm

In mã vạch sản phẩm

In mã vạch / barcode của sản phẩm

Sửa sản phẩm

Sửa đổi - bổ sung các thông tin của sản phẩm

Sửa thông tin hiển thị trên Website

Dành cho các doanh nghiệp đang sử dụng Website của Nhanh.vn và có đội ngũ quản lý Website riêng. Doanh nghiệp cũng có thể phân quyền nhân viên không cho phép nhân viên sửa sản phẩm (sửa các thông tin liên quan tới giá bán, giá vốn...) mà chỉ sửa được các thông tin hiển thị trên Website (mô tả sản phẩm, metadescription,...)

Chia thuộc tính

Khi tạo sản phẩm, nếu doanh nghiệp tạo thiếu các sản phẩm con.. Ví dụ: Sản phẩm Áo có 3 màu là xanh, đỏ, tím nhưng doanh nghiệp mới tạo được xanh, đỏ thì muốn bổ sung thêm thuộc tính tím doanh nghiệp có thể nhấn nút này để chia thêm thuộc tính (chỉ hiển thị khi nhấn vào sản phẩm cha hoặc sản phẩm độc lập)

Tính lại số tồn

Dùng để tính lại số lượng tồn kho của sản phẩm (số lượng tồn kho có thể thay đổi nếu cùng 1 đơn hàng có 2 người thao tác cùng lúc, dẫn tới làm thay đổi trạng thái tồn của sản phẩm)

Tính lại giá vốn

Dùng để tính lại giá vốn của sản phẩm (dành cho trường hợp doanh nghiệp sửa lại giá nhập của các lần nhập trước mà giá nhập của các lần nhập đó tại trang danh sách sản phẩm chưa được cập nhật lại)

Tính lại số đang chuyển kho

Dùng để tính lại số tồn đang chuyển kho của sản phẩm. (dành cho trường hợp phiếu chuyển kho có nhiều sản phẩm, khi doanh nghiệp nhấn xác nhận phiếu chuyển kho nhưng chưa đợi hệ thống load hết cả phiếu đã tắt giao diện xác nhận phiếu chuyển kho hoặc đường truyền dữ liệu - internet của khách hàng bị nghẽn, dẫn tới tất cả sản phẩm trong phiếu chưa được load hết)

Tính lại số tạm giữ và đang chuyển

Dùng để tính lại số tồn tạm giữ và đang giao hàng (đang chuyển) của sản phẩm. (dành cho trường hợp doanh nghiệp có nhiều nhân viên thao tác 1 đơn hàng cùng lúc, dẫn tới số tồn các sản phẩm trong đơn chưa được ghi nhận đúng theo trạng thái đơn cuối cùng) (Ví dụ: Đơn hàng đang ở trạng thái Mới - trạng thái tồn kho của sản phẩm là tạm giữ sau đó nhân viên kho đổi sang trạng thái đơn thành đang chuyển, bạn nhân viên bán hàng khác lại đổi ngược về trạng thái Mới để sửa đơn hàng, 2 người thao tác đổi trạng thái cùng lúc sẽ dẫn đến tình trạng treo tồn)

Last updated