Cài đặt vận chuyển

Giao diện cài đặt vận chuyển

Chi tiết từng cài đặt

Mua bảo hiểm hàng hoá

 • Bạn mua bảo hiểm cho đơn hàng, khi đơn hàng xảy ra hư hỏng, mất mát, hãng vận chuyển sẽ đền bù theo giá trị đơn hàng, đơn hàng sẽ cần trả thêm phí bảo hiểm cho đơn khi cài đặt mua bảo hiểm.

 • Thông tin bảo hiểm xem tại Điều 6. Nhấn tại đây

Lưu ý: Các đơn hàng đã được cài tự động luôn mua bảo hiểm hàng hóa, nhưng nếu sửa sang đơn tự vận chuyển sau đó sửa lại đơn chọn và gửi sang hãng có thể không ghi nhận được phí mua bảo hiểm, dẫn đến mất cài đặt mua bảo hiểm đơn hàng.

Giao hàng một phần

 • Khi chọn cài đặt này, hệ thống sẽ đánh dấu thông tin đơn hàng cần hỗ trợ giao hàng một phần (hiện tại chỉ có J&T và GHN hỗ trợ)

Tự động thêm ghi chú

 • Tự động thêm ghi chú cho tất cả đơn hàng, ghi chú này sẽ được gửi kèm thông tin đơn khi gửi sang hãng vận chuyển, nhưng không hiện ra ở ghi chú đơn hàng, giúp giảm thao tác nhập nội dung cho toàn bộ đơn hàng , giảm độ dài thông tin đơn.

Cho khách xem hàng

 • Lựa chọn khi hãng vận chuyển giao hàng đến có thể cho xem và thử hàng, cho xem không thử, cho xem không thu ship hoặc không cho xem hàng.

Gửi vận chuyển

 • Lấy số điện thoại của nhân viên tạo đơn hàng, thay cho số điện thoại của cửa hàng (GHTK, EMS chưa hỗ trợ tính năng này).

Chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng

 • Cho phép chọn kho lấy hàng khác với địa chỉ kho xử lý đơn hàng(chỉ GHN, BEST, DHL hỗ trợ tính năng này).

Gửi đơn sang hãng vận chuyển bị lỗi (không kết nối được hãng vận chuyển) trạng thái đơn sau khi gửi

 • Khi không gửi được sang hãng vận chuyển: trạng thái đơn hàng mặc định sẽ được giữ nguyên trạng thái trước khi gửi (hiện tại đang là đổi sang Chờ thu gom). Bạn có thể chọn: Giữ nguyên trạng thái hoặc chọn các trạng thái Đã đóng gói / Chờ thu gom / Đang chuyển.

Cài đặt Trạng thái đơn hàng sau khi gửi hãng vận chuyển

 • Cho phép chọn 1 trong 4 trạng thái cho đơn là Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đã đóng gói, Chờ thu gom sau khi gửi đơn sang hãng vận chuyển.

 • Khi bấm nút Gửi đơn sang hãng vận chuyển, đơn hàng sẽ tự động cập nhật sang trạng thái doanh nghiệp đã chọn trong cài đặt.

 • Việc chọn trạng thái nào sẽ tuỳ thuộc vào quy trình đóng gói đơn hàng của doanh nghiệp, Nhanh đề xuất quy trình như sau để doanh nghiệp dễ dàng quản lý:

  • Gửi đơn sang HVC -> trạng thái đơn Đã xác nhận

  • In đơn hàng kèm mã vận đơn -> trạng thái Đang đóng gói

  • Sử dụng tính năng Đóng gói -> trạng thái Đã đóng gói

  • Gửi hàng cho bưu tá -> trạng thái Đang chuyển

Lưu ý:

 • Mặc định cài đặt sau khi update là Chờ thu gom

 • Khi doanh nghiệp kiểm kho cần phải kiểm thêm số lượng hàng trong các đơn trạng thái Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đã đóng gói vì các đơn này vẫn tính Tồn trong kho. Trường hợp đơn đã đóng gói và doanh nghiệp không muốn mở hàng ra đếm lại, doanh nghiệp có thể đổi trạng thái các đơn trong biên bản sang Chờ thu gom.

 • Với các doanh nghiệp sử dụng Tồn trong kho để bán hàng, cần lưu ý các đơn Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đã đóng gói vẫn tính vào Tồn trong kho, để tránh nhầm lẫn số tồn thì doanh nghiệp nên cài đặt chọn trạng thái Chờ thu gom.

Last updated