Sàn TMĐT

Nhanh.vn có thể giúp bạn tối đa hiệu quả việc kinh doanh trên sàn TMĐT

Kéo sản phẩm từ sàn về phần mềm.

 • Lấy sản phẩm về và tự tạo trên phần mềm.
 • Ghép nối sản phẩm không cần trùng SKU.

Đồng bộ đơn hàng

 • Tự động tải đơn hàng về phần mềm khi có đơn hàng mới.
 • Xử lý đơn hàng trực tiếp trên phần mềm (đóng gói, báo HVC).
 • Theo dõi trạng thái đơn hàng thành công/hoàn/hủy.

Lưu trữ thông tin khách hàng

 • Lưu trữ danh sách khách hàng trên sàn với đầy đủ thông tin.
 • Tự động cập nhật khách hàng khi có đơn mới.
 • Sử dụng tệp khách hàng cho các chương trình re-mkt sau này.

Quản lý đơn gửi HVC theo biên bản

 • Kiểm soát số lượng đơn gửi vận chuyển bằng biên bản.
 • Hạn chế tối đa tình trạng sót đơn, mất hàng.
 • Tối ưu công đoạn nhặt hàng bằng Bảng tổng hợp sản phẩm.

Quản lý đối soát

 • Theo dõi tiền thu của khách, tiền sàn trả về.
 • Kiểm soát chênh lệch và phí phải trả cho sàn.

Báo cáo theo kênh bán

 • Báo cáo doanh thu, lợi nhuận của mỗi đơn đơn hàng theo kênh bán.
 • Báo cáo nguồn đơn hàng: đến từ Facebook, sàn TMĐT, Website, offline tại cửa hàng.
 • Báo cáo số lượng đơn hàng mỗi kênh.

Hướng dẫn chi tiết của từng sàn

So sánh việc đồng bộ giữa các sàn

So sánh giữa các sàn TMĐT
Copy link
On this page
Nhanh.vn có thể giúp bạn tối đa hiệu quả việc kinh doanh trên sàn TMĐT
Kéo sản phẩm từ sàn về phần mềm.
Đồng bộ đơn hàng
Lưu trữ thông tin khách hàng
Quản lý đơn gửi HVC theo biên bản
Quản lý đối soát
Báo cáo theo kênh bán
Hướng dẫn chi tiết của từng sàn
So sánh việc đồng bộ giữa các sàn