Lý do bảo hành

Mục đích sử dụng

  • Lý do Bảo hành sử dụng để khai báo vấn đề xảy ra với sản phẩm trong phiếu Bảo hành.

Thêm lí do bảo hành

Để thao tác tại module này, bạn truy cập theo các module Bảo hành > Lý do bảo hành > Thêm lý do bảo hành hoặc truy cập tại đây.

  • Quy trình Thêm nguyên nhân/ lý do bảo hành cho sản phẩm trong doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Nhập lý do bảo hành vào trường lý do trong bảng nhập liệu.

Trong đó:

  • Cấp cha: Là lý do bảo hảnh, sửa chữa sản phẩm ở mức độ tổng quát cao hơn. Trong cấp cha sẽ có tập hợp các lý do bảo hành, sửa chữa cấp độ thấp hơn và chi tiết hơn.

Ví dụ: Đối với sản phẩm Giày dép. Với lý do "Bung đế" là cấp độ cha, trong lý do "Bung đế" có thể tập hợp các lý do cấp độ chi tiết hơn như "Bung đế nhưng chưa bị gãy", "Bung đế và đã bị gãy"... Lý do: Nhập lý do cho sản phẩm cần được bảo hành, sửa chữa.

Bước 2: Click vào nút Lưu để lưu lại

Last updated