Đóng gói

Tính năng Đóng gói giúp bạn kiểm tra lại sản phẩm trong đơn hàng sau khi nhặt hàng và trước khi đóng gói, giúp tránh đóng nhầm sản phẩm, đóng trùng đơn hàng.

Tính năng này chỉ nên dùng để kiểm tra lại sản phẩm đã nhặt hàng chứ không dùng khi đi nhặt hàng, tránh mất thời gian.

Các bước thao tác Đóng gói đơn hàng

Bước 1: Truy cập module Đơn hàng - chọn Đóng gói

Để truy cập màn hình thao tác đóng gói đơn hàng, bạn truy cập module Đơn hàng - chọn Đóng gói hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 2: Chọn Cửa hàng/Kho đóng gói đơn hàng

Bước 3: Quét mã vạch ID đơn hàng hoặc mã vận đơn (hãng vận chuyển, sàn TMĐT).

 • Sử dụng máy quét mã vạch hoặc nhập ID đơn/mã vận đơn thủ công để nhận biết đơn hàng cần kiểm tra đóng gói.

Sau khi quét mã vạch ID đơn/mã vận đơn, màn hình sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm trong đơn hàng kèm số lượng cần đóng gói. Các sản phẩm chưa được nhặt hàng đóng gói hoặc chưa nhặt đủ số lượng sẽ được bôi màu cam.

Lưu ý:

 • Bạn có thể bấm Hủy đã đóng gói (F2) để hủy thao tác đóng gói đơn hàng này và chuyển sang đơn hàng khác.

 • Thao tác kiểm tra đóng gói từng đơn hàng một. Đơn này hoàn thành mới chuyển sang đơn khác.

 • Một lần kiểm tra đóng gói có thể thao tác với đơn hàng thuộc nhiều hãng vận chuyển khác nhau.

Bước 4: Quét mã vạch sản phẩm để đóng gói

Quét mã vạch sản phẩm để kiểm tra xem bạn đã nhặt hàng đóng gói đúng và đủ số lượng sản phẩm trong đơn hàng hay chưa.

 • Nếu sản phẩm đã đóng gói đủ số lượng, cột Đã nhặt hàng tương ứng với sản phẩm đó sẽ chuyển sang màu xanh.

 • Nếu tất cả sản phẩm trong đơn hàng đã được đóng gói đúng đủ số lượng, hệ thống sẽ tự động đổi trạng thái đơn hàng thành "Đã đóng gói", hoặc bạn có thể bấm vào nút "Xác nhận đã đóng gói".

  • Đơn hàng sau khi đóng gói đúng và đủ số lượng sản phẩm sẽ được chuyển xuống phần Đơn đã đóng gói.

Bước 5: Thêm đơn hàng đã đóng gói vào biên bản bàn giao

Sau khi đóng gói xong toàn bộ sản phẩm, bạn có thể thêm tất cả các đơn hàng ở phần Đơn đã đóng gói hoặc một số đơn vào biên bản bàn giao, và gửi biên bản sang hãng vận chuyển.

 • Bước 1: Tích chọn tất cả hoặc 1 số đơn muốn cho vào biên bản bàn giao. (Các đơn hàng được chọn phải thuộc cùng 1 hãng vận chuyển).

 • Bước 2: Chọn biên bản có sẵn (hệ thống đang hiển thị các biên bản giao đi trong vòng 3 ngày gần đây nhất) hoặc tạo biên bản mới.

 • Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: - Không cho phép cập nhật ngày đóng gói lớn hơn ngày hiện tại. - Điền ngày đóng gói không đúng định dạng sẽ báo lỗi “Ngày đóng gói không hợp lệ” - Không điền nhân viên đóng gói sẽ báo lỗi: “Vui lòng nhập tên nhân viên đóng gói.” - Khi in đơn trong phần Đóng gói, đơn đã có ngày đóng gói, người đóng gói sẽ ko thay đổi; chỉ đổi khi dùng button “Cập nhật nhân viên đóng gói”

Các lỗi thường gặp quá trình kiểm tra đóng gói đơn hàng

1. Đóng sai/thừa sản phẩm

Nếu bạn đóng gói sai sản phẩm (sản phẩm không có trong đơn hàng) hoặc thừa số lượng sản phẩm (sản phẩm có trong đơn hàng nhưng bị thừa số lượng), hệ thống sẽ có popup cảnh báo như sau:

2. Đóng gói trùng đơn hàng

Nếu đơn hàng đã được xác nhận đã đóng gói (trạng thái đơn Đã đóng gói) thì hệ thống sẽ hiển thị popup cảnh báo như sau:

3. Đơn hàng sai trạng thái

Đối với các đơn hàng ở trạng thái Hết hàng, Đang chuyển, Thành công, Thất bại, HVC hủy, Khách hủy, Hệ thống hủy, Đang hoàn, Đã hoàn trên thực tế sẽ không thể đóng gói được, hệ thống sẽ hiển thị popup cảnh báo như sau:

4. Đơn hàng không thuộc kho đóng gói

Nếu đơn hàng không thuộc kho/cửa hàng đang kiểm tra đóng gói, hệ thống sẽ hiển thị popup cảnh báo như sau:

Last updated