Quản lý khách hàng

 • Chat.nhanh thống kê những khách hàng mới (khách hàng lần đầu tiên xuất hiện trên Chat.nhanh) nếu bạn muốn xem danh sách này, hãy nhấn vào menu Khách hàng trên Chat.nhanh.

Lưu ý: 1 khách có thể bình luận vào nhiều bài viết, và nhắn tin cho page => trong danh sách khách hàng vẫn sẽ tính là 1 khách hàng mới.

Giao diện tổng quan

 • Họ và tên: Tên khách hàng, tên tài khoản đăng nhập, tên người dùng.

 • Số điện thoại: Hệ thống tự nhận diện số điện thoại đúng định dạng.

 • Email: Hệ thống tự nhận diện email đúng định dạng.

 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ khách hàng và bấm lưu lại sau khi có thông tin.

 • Bị chặn: Trạng thái khách hàng bị chặn.

 • Ngày tạo: Ngày phát sinh hội thoại đầu tiên.

Lưu ý:

 • Không chặn được các tài khoản có vai trò trên trang.

 • Sau khi bị chặn, khách hàng sẽ không thể tương tác với fanpage nữa. Shop vẫn có thể nhắn tin cho khách hàng.

Giao diện khi mới truy cập

 • Doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp bạn muốn xem khách hàng.

 • Chọn fanpage: Fanpage khách hàng nhắn đến.

 • Tìm tên: có thể tìm theo tên của khách.

 • Khoảng ngày tạo: chọn thời gian muốn xem.

 • Trường lọc: có sđt / có email cho phép khi tích chọn sẽ hiển thị các dữ liệu có các trường này.

Thao tác

Lọc

 • Để lọc danh sách khách hàng bạn hãy nhấn chọn Fanpage, sau đó có thể chọn khoảng thời gian muốn xem và nhấn lọc để hiển thị dữ liệu.

 • Có thể lọc có chứa số điện thoại/ có email, bằng cách tích vào ô có số điện thoại, hoặc ô có email và nhấn lọc.

 • Lọc theo tên và theo ngày khách hàng nhắn đến page.

Thao tác

 • Chat.nhanh hỗ trợ xuất dữ liệu khách hàng, để thực hiện bạn nhấn vào nút Thao tác trên góc phải màn hình để chọn kiểu xuất.

 • Các dữ liệu trong file được xuất xuống như sau

Câu hỏi thường gặp

Tại sao một số khách hàng mới đổ dữ liệu tên về dưới dạng Shopee User, Instagram User?

 • Dựa theo chính sách bảo mật của ứng dụng và cài đặt quyền riêng tư của tài khoản khách hàng nhắn đến mà Chat.nhanh có thể đổ dữ liệu cụ thể của khách hàng mới về được hay không, nếu không sẽ đổ tên về dưới dạng chung.

Last updated