Thanh toán COD

Với đơn hàng gửi qua hệ thống Nhanh.vn, trạng thái do các hãng vận chuyển cập nhật, thì việc đối soát đơn hàng sẽ do Nhanh.vn thực hiện.

Khi đơn hàng giao Thành công hoặc Chuyển hoàn về, hãng vận chuyển đối soát với Nhanh.

Nhanh sẽ check các thông tin về khối lượng, tiền cần thu, cước vận chuyển (xem có phí vượt cân, có đúng với giá cước theo hợp đồng không) => Khớp các giá trị trên sẽ chốt đối soát với hãng vận chuyển, sau đó Nhanh sẽ chuyển lại tiền này cho doanh nghiệp.

Đối soát COD đơn hàng gửi qua Nhanh.vn

Thông tin thanh toán COD

Doanh nghiệp có thể kiểm tra danh sách các đơn hàng và số tiền đối soát bằng cách truy cập Đơn hàng - chọn Đối soát - chọn Thanh toán COD hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Đã thanh toán

Các khoản đối soát từ Nhanh thanh toán cho doanh nghiệp theo ngày, lịch đối soát doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại đây.

Doanh nghiệp có thể bấm nút vào chi tiết từng đợt thanh toán để kiểm tra các đơn hàng được đối soát trong lần đó.

Đơn hàng đã thanh toán

Thông tin các đơn hàng đã được đối soát từ Nhanh bao gồm:

 • ID đơn hàng

 • Hãng vận chuyển

 • Trạng thái đơn hàng

 • Cước vận chuyển

 • Các chi phí phát sinh

 • Tổng thanh toán đơn hàng.

Xác nhận đối soát COD

Khi nhận được khoản đối soát từ Nhanh, doanh nghiệp kiểm tra thông tin đợt đối soát, khoản tiền đối soát, danh sách đơn hàng được đối soát, sau đó ấn nút “Xác nhận” để xác nhận đã nhận được tiền đối soát.

 • Với doanh nghiệp sử dụng module Kế toán, sau khi doanh nghiệp ấn nút “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự sinh các bút toán đối soát cho đơn hàng.

 • Chi tiết về hạch toán đơn hàng tự động doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại đây.

Chiết khấu cước

Với các đơn hàng gửi qua Nhanh, doanh nghiệp được hưởng chiết khấu theo quy định tại quy định tại đây.

Tại đây doanh nghiệp sẽ kiểm tra được thông tin các khoản chiết khấu theo từng tháng:

 • Tổng số đơn: Tổng đơn doanh nghiệp đã gửi qua Nhanh trong tháng, bao gồm tất cả các hãng vận chuyển đang kết nối với Nhanh.vn.

 • % chiết khấu: Tỉ lệ chiết khấu theo quy định của từng hãng vận chuyển.

 • Số tiền được chiết khẩu: Tổng số tiền doanh nghiệp được chiết khấu trong đợt này.

Last updated