Cài đặt thông báo

Bạn sẽ nhận được thông báo trên trình duyệt máy tính hoặc trên điện thoại, nếu có nhân viên tạo hóa đơn bán lẻ hoặc đơn hàng mới.

Bước 1. Cài đặt nhận thông báo

  • Bạn tích chọn thông báo muốn hiển thị

  • Ở cài đặt nâng cao:

+) Bạn có thể cài đặt việc nhận thông báo khi có hóa đơn bán lẻ mới theo từng cửa hàng bằng cách tích chọn vào cửa hàng mà mình muốn

+) Bạn có thể cài đặt việc nhận thông báo khi có đơn hàng mới từ các nguồn trên nhanh.vn ( Có 3 nguồn tạo đơn hàng có hỗ trợ thông báo là tạo trên admin nhanh.vn và tạo trên website bán hàng và tạo từ API tích hợp Cảnh báo cũng hỗ trợ giới hạn theo cửa hàng )

Chú ý: Sau khi cài đặt nhận thông báo, bạn cần thoát các thiết bị (mobile app / trình duyệt) đang đăng nhập ra, đăng nhập lại tài khoản thì sau đó các thiết bị này mới nhận được thông báo.

Bước 2. Cho phép thiết bị hiển thị thông báo từ Nhanh.vn

Trên máy tính

Với Chrome và Coccoc

  • Đăng nhập vào https://nhanh.vn/admin, bấm vào icon khóa bên trái đường link, chọn Cho phép nhận thông báo

Với Firefox

  • Đăng nhập vào https://nhanh.vn/admin

  • Truy cập vào about:preferences#privacy, tìm đến mục Thông báo, bấm vào Thiết lập, chọn Cho phép ở trang Nhanh.vn, sau đó bấm nút Lưu thay đổi

Khi nhân viên tạo hóa đơn bán lẻ mới, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Với điện thoại

Cài app Nhanh.vn

Trên điện thoại Android:

  • Vào Cài đặt / Thông báo / Tìm đến ứng dụng Nhanh.vn / Bật thông báo lên

Trên điện thoại iPhone

  • Nếu mở app Nhanh.vn lần đầu, sẽ có popup hỏi có cho phép app Nhanh gửi thông báo tới điện thoại hay không, bạn chọn Cho phép

  • Nếu đang không cho phép app Nhanh gửi thông báo, thì bạn vào Cài đặt / Thông báo để bật lại

Lưu ý:

  • Sau khi cài đặt bạn cần thoát tài khoản ở trình duyệt và ở app mobile ra, sau đó đăng nhập lại.

  • Cảnh báo không hiện cho chính mình. Nếu bạn là người tạo hóa đơn, đơn hàng, cảnh báo đơn hàng mới, hóa đơn mới sẽ không hiển thị lại cho chính bạn. Nếu nân viên tạo hóa đơn, bạn sẽ nhận được cảnh báo.

Bạn cũng có thể nhận thông báo trên các loại đồng hồ thông minh khi kết nối chúng với điện thoại

Last updated