Câu hỏi thường gặp

1. Nếu khách chuyển khoản thừa thì hệ thống có lưu lịch sử chuyển khoản và lịch sử giao dịch 2 bên không? Cần xử lý như nào?

  • Khi khách mua hàng chuyển khoản thừa tiền, tại màn hình xác nhận hóa đơn của thu ngân sẽ hiển thị cảnh báo cho thu ngân biết là hóa đơn này khách đã thanh toán thừa tiền, thu ngân cần trả lại số tiền thừa cho khách. Đồng thời hệ thống cũng lưu lại lịch sử giao dịch tại trang xác nhận thanh toán để thu ngân, kế toán trưởng, chủ cửa hàng kiểm tra lại giao dịch

2. Nếu khách chuyển khoản thiếu thì hệ thống có lưu lịch sử chuyển khoản và lịch sử giao dịch 2 bên không? Cần xử lý như nào?

  • Khi khách hàng quét QR thanh toán, hệ thống đã tự động điền số tiền tương ứng với hóa đơn. Nếu khách hàng cố tình sửa số tiền nhỏ hơn số tiền cần thanh toán. Tại màn hình xác nhận hóa đơn của thu ngân sẽ hiển thị cảnh báo cho thu ngân biết hóa đơn này khách thanh toán thiếu tiền. Thu ngân chọn khách thanh toán tiếp cho hóa đơn bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Khi khách thanh toán tiếp bằng hình thức chuyển khoản hệ thống sẽ hiển thị QR để khách thanh toán nốt số tiền còn lại.

  • Đồng thời hệ thống cũng lưu lại lịch sử giao dịch tại trang xác nhận thanh toán để thu ngân, kế toán trưởng, chủ cửa hàng kiểm tra lại giao dịch.

3. Ở tab chờ xác nhận giao dịch của bên ngân hàng là sẽ lưu tất cả giao dịch chưa xác nhận của tài khoản ngân hàng đó phải không ạ? (có bao gồm các giao dịch chuyển tiền không liên quan tới bán lẻ không)

  • Tại tab xác nhận thanh toán sẽ lưu lại tất cả giao dịch khách đã chuyển khoản thanh toán cho hóa đơn (không bao gồm các giao dịch chuyển tiền không liên quan đến bán lẻ như thanh toán điện nước, các khoản chi khác….)

4. Khách sửa nội dung thanh toán cần xử lý như nào?

  • Trong trường hợp khách quét mã QR xong mà thu ngân vẫn chưa thấy hệ thống tự động xác nhận giao dịch thì giao dịch thanh toán này khách đã sửa nội dung chuyển khoản. Do đó thu ngân cần yêu cầu khách cung cấp lại nội dung chuyển khoản sau đó vào tab “chờ xác nhận” và chọn đúng giao dịch thanh toán ấn lưu để xác nhận thanh toán cho hóa đơn

5. Mục "chờ xác nhận, Hủy xác nhận" chỉ lúc Tạo Hóa đơn thì mới có thôi ạ? Bên ngoài có check được 2 mục này không

  • Trường hơp khách hàng sửa nội dung chuyển khoản, hệ thống không tự động xác nhận thanh toán. Thu ngân cần vào tab chờ xác nhận để chọn giao dịch tương ứng cho hóa đơn. Trong trường hợp thu ngân vô tình chọn sai giao dịch thì vào tab Hủy xác nhận để hủy giao dịch.

  • Mục chờ xác nhận, hủy xác nhận sẽ xuất hiện tại lúc mới tạo hóa đơn. Tuy nhiên trong trường hợp đông khách thu ngân chưa kịp xác nhận giao dịch hay đến cuối ngày mới biết là mình chưa xác nhận. Thu ngân sẽ vào tab xác nhận thanh toán để xác nhận và hủy xác nhận cho giao dịch.

6. Khi khách quét QR thanh toán chuyển khoản thành công mà thông báo không về thì thu ngân phải xử lý như thế nào?

  • Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán rồi mà vẫn chưa có thông báo về bạn vui lòng ấn nút kiểm tra giao dịch để kiểm tra.

  • Trong trường hợp chọn kiểm tra giao dịch rồi mà vẫn chưa có thông báo về. Bạn hãy ấn nút Làm mới để cập nhật các giao dịch mới nhất.

Last updated