Links

Đồng bộ sàn TMĐT

Đồng bộ Shopee

Kết nối Shopee giúp bạn quản lý Tồn kho, Đơn hàng, thanh toán đối soát đơn hàng trên Shopee dễ dàng hơn.
 • Đồng bộ sản phẩm từ Shopee - Nhanh: Lấy sản phẩm từ Shopee về Nhanh, tạo sản phẩm từ Nhanh sang Shopee, ghép nối sản phẩm giữa 2 bên.
 • Đồng bộ tồn kho từ Nhanh sang Shopee.
 • Đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Nhanh để xử lý tập trung tại 1 nơi: Báo Shopee đã chuẩn bị xong hàng, in phiếu gửi, gộp nhiều đơn hàng chung vào 1 biên bản bàn giao và tạo Bảng tổng hợp sản phẩm cần lấy theo biên bản.
Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Shopee như sau:

Bước 1: Thêm mới kết nối

Bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Shopee.vn hoặc tại tab Shopee.vn - bấm Thêm mới.
 • Hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập tài khoản Shopee để xác thực tài khoản. Bạn chọn quốc gia Vietnam (VN), gõ tên đăng nhập và mật khẩu gian hàng Shopee, bấm Login
 • Nhập mã xác thực được nhắn về điện thoại, click Verify (Nếu không thấy SMS về điện thoại thì click Resend)
 • Click "Confirm Authorization" để đồng ý cấp quyền cho việc đồng bộ Nhanh - Shopee

Bước 2: Cài đặt cấu hình đồng bộ

Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Shopee:
 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:
  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.
  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.
  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.
  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Shopee: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.
Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm Lưu để hoàn tất.
 • Nếu phần mềm báo lỗi "Tài khoản của bạn đã được cài đặt...", nghĩa là trước đó gian hàng đã được liên kết với 1 doanh nghiệp khác trên Nhanh, thì bạn cần báo admin Nhanh.vn chuyển gian hàng về đúng doanh nghiệp cần liên kết. Hoặc tài khoản đã đăng nhập thành công, tức là bạn đã kết nối gian đó rồi.
 • Nếu bạn chưa có sản phẩm trên Nhanh, sản phẩm trên Nhanh chưa có tồn (số tồn =0) thì không nên tích chọn Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Shopee, vì sẽ làm sản phẩm trên Shopee về trạng thái Hết hàng. Nếu khi cấu hình kết nối Shopee - Nhanh, bạn tích chọn đồng bộ tồn thì Mặc định hệ thống luôn tự động đồng bộ tồn sang Shopee ngay khi có thay đổi về số tồn.

Đồng bộ Lazada

Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Lazada như sau:

Bước 1: Thêm mới kết nối

Bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Lazada.vn hoặc tại tab Lazada.vn - bấm Thêm mới.
 • Hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập tài khoản Lazada để xác thực tài khoản. Bạn chọn quốc gia Vietnam (VN), gõ tên đăng nhập và mật khẩu gian hàng Lazada, bấm Submit.

Bước 2: Cài đặt cấu hình đồng bộ

Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Lazada:
 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:
  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.
  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.
  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.
  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Lazada: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.
Sau khi lưu, hệ thống sẽ hiện thông tin Account đồng bộ Lazada

Đồng bộ Sendo

Đồng bộ Sendo - Nhanh.vn giúp bạn:
 • Kết nối sản phẩm giữa Sendo và Nhanh
 • Tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.
Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Sendo như sau:

Bước 1: Lấy webhooks trên Nhanh.vn

Bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Sendo.vn hoặc tại tab Sendo.vn - bấm Thêm mới.
Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Sendo, bạn copy Link webhooks để tiến hành cài đặt trên tài khoản gian hàng Sendo. Link này được sử dụng để nhận dữ liệu đơn hàng cập nhật từ Sendo. Vui lòng copy link này vào mục Loại dữ liệu sẽ nhận bên Sendo.vn

Bước 2: Cài đặt trên tài khoản gian hàng Sendo

Truy cập vào https://ban.sendo.vn, đăng nhập tài khoản bán hàng Sendo

Đăng nhập Sendo

Truy cập vào https://ban.sendo.vn/cau-hinh/api để lấy mã shop, mã bảo mật

 • Bước 2.1: Tích "Kết nối API".
 • Bước 2.2: Điền link webhooks đã copy ở bước 1 vào "Đường dẫn nhận dữ liệu".
 • Bước 2.3: Tích "Tạo đơn hàng", "Cập nhật đơn hàng", "Cập nhật sản phẩm".
 • Bước 2.4: Kích Lưu.
Sau khi lưu, Sendo sẽ hiển thị mã shop và mã bảo mật

Bạn copy mã shop và mã bảo mật để chuyển sang bước cài đặt cấu hình đồng bộ

Bước 2: Cài đặt cấu hình đồng bộ

 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:
  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.
  • Mã shop, mã bảo mật: Thông tin đã copy trên Sendo.
  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.
  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.
  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Sendo: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.

Đồng bộ sàn Tiki

 • Đồng bộ Tiki - Nhanh.vn giúp bạn:
  • Kết nối sản phẩm giữa Tiki và Nhanh.
  • Tải đơn hàng Tiki về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.
Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Tiki như sau:

Bước 1: Lấy tham số kết nối trên Tiki

Truy cập vào https://sellercenter.tiki.vn/, đăng nhập tài khoản bán hàng Tiki

Đăng nhập Tiki

Lấy chuỗi key API

 • Nhấn vào Tài khoản - chọn Thông tin người bán
Nhấn vào tài khoản
 • Chọn Thiết Lập Cửa Hàng và Thông Tin Liên Lạc - chọn Chi tiết
 • Tại tab Kết nối với kênh bán hàng khác - copy dữ liệu ở cột "Tham số kết nối"

Bước 2: Cài đặt cấu hình kết nối

 • Trên Nhanh.vn, bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Tiki.vn hoặc tại tab Tiki.vn - bấm Thêm mới.
 • Hệ thống sẽ nhảy sang màn hình đăng nhập của Tiki, bạn cần cấp quyền cho app Nhanh.vn
 • Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Tiki:
Cài đặt Tiki
 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:
  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.
  • Tài khoản đăng nhập Tiki: Thông tin đăng nhập gian hàng Tiki.
  • Client key trên Tiki: Dữ liệu Tham số kết nối đã lấy trên hệ thống Tiki ở bước 1.
  • Tên khách hàng, số điện thoại khách hàng: Khi tải đơn hàng, Tiki không cung cấp thông tin Tên khách hàng và Số điện thoại khách hàng, bạn có thể cài đặt điền Tên khách hàng và Số điện thoại khách hàng mặc định cho các đơn hàng từ Tiki.
  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.
  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.
  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Tiki: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.

Bước 3: Cài đặt đa kho

 • Bạn cần cấu hình cài đặt đa kho trong trường hợp có chọn lựa chọn Cập nhật tồn kho (từ Nhanh sang Tiki).
 • Nhấn vào dấu 3 gạch phía cuối gian hàng, chọn Đồng bộ đa kho
 • Chọn kho trừ tồn khi đơn Tiki về Nhanh, chọn kho đẩy ngược tồn từ Nhanh lên Tiki (có thể chọn nhiều kho)

Đồng bộ TikTok Shop

 • Đồng bộ TikTok Shop - Nhanh.vn giúp bạn:
 • Kết nối sản phẩm giữa TikTok Shop và Nhanh
 • Tải đơn hàng TikTok Shop về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.
Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Tiktok Shop như sau:

Bước 1: Thêm mới kết nối

Bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Tiktok.com hoặc tại tab TikTok.com - bấm Thêm mới.
 • Hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng nhập tài khoản TikTok để xác thực tài khoản. Bạn chọn loại tài khoản của bạn bắt đầu quá trình cấp quyền cho App. Bạn chọn Asia Seller chọn quốc gia Vietnam rồi ấn Next
 • Đăng nhập tài khoản Tiktok Shop
 • Kéo mảnh ghép vào vị trí trên ảnh để được xác minh
 • Click "I read and agree withTikTok Shop Open Platform Authorization Agreement." và ấn Authorize để đồng ý cấp quyền cho việc đồng bộ Nhanh - Tiktok Shop
 • Sau khi đồng bộ thành công màn hình sẽ hiện thông báo như sau:

Bước 2: Cài đặt cấu hình đồng bộ

Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp TikTok Shop:
 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:
  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.
  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.
  • Tên khách hàng và số điện thoại khách hàng: Do TikTok không cung cấp thông tin khách hàng nên bạn có thể cài đặt điền tên và số điện thoại khách mặc định tại đây
  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.
  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Tiktok: Chọn Không cập nhật tồn kho. Nếu bạn chưa có sản phẩm trên Nhanh, sản phẩm trên Nhanh chưa có tồn (số tồn =0) thì không nên tích chọn Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang TikTok, vì sẽ làm sản phẩm trên TikTok về trạng thái Hết hàng. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.
  • Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm Lưu để hoàn tất.