Links

Chi tiết hóa đơn bán lẻ

Trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

  • Giao diện trang danh sách hóa đơn bán lẻ chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới hóa đơn, vì vậy trang chi tiết hóa đơn bán lẻ có thể hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới hóa đơn đó.
  • Trang chi tiết sản phẩm có 2 kiểu
    • Pop-up hóa đơn bán lẻ
    • Trang hóa đơn bán lẻ

Pop-up hóa đơn bán lẻ

Trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

  • Tại Pop-up hóa đơn bán lẻ, Doanh nghiệp nhấn 1 lần nữa vào ID hóa đơn để hiển thị trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

Các sheet trên trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

Tên Sheet
Tác dụng
Thông tin
Toàn bộ các thông tin trong hóa đơn như khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán... Doanh nghiệp có thể upload ảnh hoặc file đính kèm liên quan tới hóa đơn tại giao diện này (Ví dụ: Ảnh mua hàng, ảnh thông tin chuyển khoản...)
Lịch sử sửa
Lịch sử sửa hóa đơn, thông tin người sửa - ngày sửa, dữ liệu sửa. Dữ liệu sửa sẽ được hiển thị trong
Hóa đơn trả hàng
Các hóa đơn trả hàng có liên quan tới hóa đơn bán lẻ. (1 hóa đơn bán lẻ nhiều sản phẩm có thể sinh ra nhiều hóa đơn trả hàng do nhu cầu của Khách hàng tới các cửa hàng thuộc sở hữu của Doanh nghiệp để đổi trả)

Nút Thao tác tại trang chi tiết hóa đơn bán lẻ

Nút
Tác dụng
In phiếu
In hóa đơn bán lẻ
Sửa phiếu
Sửa hóa đơn bán lẻ
Xuất Excel
Xuất Excel các dữ liệu trong hóa đơn
In bảo hành
In phiếu bảo hành sản phẩm theo hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh nghiệp sử dụng module Bảo hành)
Đổi trả hàng
Tạo hóa đơn đổi - trả hàng.
Hạch toán lại kế toán
Hạch toán lại các bút toán kế toán tự động của hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Kế toán)
Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa
Tạo phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)
Xóa phiếu
Xóa hóa đơn bán lẻ

Câu hỏi thường gặp

1.Với trường hợp hóa đơn không có lịch sử chỉnh sửa nhưng vẫn bị thay đổi dữ liệu liên quan tới sản phẩm (số lượng)

  • Doanh nghiệp cần kiểm tra lịch sử xuất nhập kho liên quan tới hóa đơn đó bằng cách truy cập Kho hàng/Sản phẩm xuất nhập kho hoặc truy cập tại đây và điền ID hóa đơn vào ô ID Phiếu XNK để kiểm tra các sản phẩm trong phiếu có bị thay đổi hay không.