Trỏ tên miền từ NameCheap

Trước tiên, bạn cần truy cập vào trang chủ Namecheap, đăng nhập tài khoản. Hoặc bạn có thể truy cập vào đây.

Sau đó trang Dashboard sẽ xuất hiện hiển thị danh sách tên miền bạn đang có ở Namecheap:

Click nút MANAGE để tiến hành thao tác với tên miền.

Thay đổi Nameserver cho domain

Trong trang quản lý tên miền, bạn hãy kéo xuống dưới cùng sẽ thấy phần Other Domain Settings, trong đó có dòng Update Nameservers, click nút EDIT để thay đổi Nameserver.

Lúc này bạn sẽ có một số lựa chọn:

  • Namecheap Default: sử dụng DNS của Namecheap

  • Namecheap Backup: chọn nếu dùng dịch vụ backup ở đây

  • Namecheap Shared Hosting: chọn nếu bạn muốn dùng hosting ở Namecheap

  • Custome: trỏ sang Nameserver khác, không dùng ở Namecheap -> Cuối cùng nhấn Save Changes để lưu lại.

Lưu ý: Nếu bạn muốn dùng các dịch vụ ở Namecheap như: trỏ IP, email, url forwarding, dynamic DNS thì phải dùng Nameserver Namecheap Default.

Trỏ IP cho domain

  • Khi đã đảm bảo domain đang sử dụng Nameserver ở Namecheap, hãy nhấn vào tab Advanced DNS để tiến hành trỏ IP cho domain.

  • Tiếp theo bạn chỉ cần điền IP vào Value @, type A Record và trỏ đến domain non-www với Host name www type CNAME Record như hình bên dưới là đủ để website hoạt động.

Last updated