Quản lý mã nhúng

Quản lý mã nhúng trên website

Giới thiệu mã nhúng

Mã nhúng là một đoạn code giúp cho bạn thêm các video, hình ảnh,... vào website để người xem có thể thấy trực tiếp trên website mà không cần phải bấm vào link (đường dẫn). Nhanh.vn cho phép bạn thêm các đoạn mã nhúng Javascrip / CSS vào website. Từ đó, bạn có thể nhúng khung chat Facebook, Vchat, nhúng code Facebook Pixel, Google Analytic,... vào website do Nhanh.vn cung cấp.

Các thao tác cơ bản

Thêm mã nhúng

Để thêm mã nhúng, bạn truy cập lần lượt vào Nhanh.vn -> Website -> Javascript -> ấn nút Thêm mới hoặc truy cập tại đây.

  • Chọn trạng thái (Hoạt động / Không hoạt động)

  • Chọn Kiểu mã đúng với loại muốn thêm (Google Analytics, Google Adwords, Google Tracking, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Remarketing Google/Facebook.....)

  • Paste (dán) đoạn mã nhúng vào ô Nội dung, sau đó ấn nút " Lưu "

Danh sách mã nhúng

Mã nhúng sau khi thêm sẽ được hiển thị ở danh sách mã nhúng, giúp bạn có thể quản lý tất cả các mã nhúng trên website . Bạn truy cập vào Nhanh.vn -> Website -> Javascript hoặc truy cập tại đây để xem danh sách các mã nhúng.

Ở danh sách mã nhúng, bạn có thể lọc mã nhúng theo các thông tin sau:

  • Tên miền: nếu bạn có nhiều tên miền, bạn có thể lọc theo từng tên của bạn

  • Loại: loại mã nhúng

  • Trạng thái: hoạt động/không hoạt động

Lưu ý: trong trường hợp đã nhúng mà chưa thấy mã hoạt động, bạn ấn vào Thao tác -> chọn Xóa cache

Các hướng dẫn liên quan:

Last updated