Cài đặt mã nhúng Facebook Feed, Google Feed để chạy chiến dịch Remarketing

Cài đặt mã nhúng Facebook Feed và Google Feed để chạy chiến dịch Re Marketing (tiếp thị lại)

Facebook Feed và Google Feed là các cộng cụ remarketing hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí quảng cáo. Với Google Feed và Facebook Feed, doanh nghiệp có thể:

 • Quảng cáo sản phẩm và danh mục sản phẩm tới những người đã xem sản phẩm trên website

 • Tập trung vào khách có khả năng đặt hàng cao, thực sự quan tâm đến sản phẩm

 • Hiển thị giá đã sale, kích thích khách mua hàng

 • Tạo lập tệp khách hàng tương tự những người đã đặt hàng

 • Ngưng quảng cáo tới những người đã từng đặt hàng

Các quảng cáo như vậy được gọi là "Facebook Feed for Dynamic Product Ads" (với Facebook) và "Google Feed for Dynamic Display Ads" (với Google).

Hiện tại website do Nhanh.vn cung cấp đã hỗ trợ các loại quảng cáo này.

Các bước Cài đặt Facebook Feed và Google Feed khi sử dụng website của Nhanh.vn

Bước 1: Tạo data Feed từ dữ liệu sản phẩm trên website

Truy cập vào https://nhanh.vn/website/content/config, chuyển sang tab Sitemap|Feed, click vào nút Tạo feed

Hệ thống sẽ tạo ra một file có đuôi ".xml" chứa data Feed dữ liệu sản phẩm. File này dùng để tạo danh mục sản phẩm trên Trình quản lý quảng cáo Facebook và Google Adword

Bước 2: Tạo danh mục sản phẩm trên Trình quản lý quảng cáo Facebook và Google Adword

Bước 3: Tạo và Gắn code pixel Facebook và Google vào website

-. Với Google: Doanh nghiệp truy cập https://adwords.google.com/aw/conversions để tạo dữ liệu chuyển đổi Google, xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Tạo quảng cáo Facebook Feed và Google Feed

 • Với Facebook: Doanh nghiệp tạo quảng cáo Chuyển đổi, mục tiêu là Doanh số theo danh mục

 • Với Google: Doanh nghiêp tạo quảng cáo loại Hiển thị

Một số lưu ý:

Chèn code Facebook pixel vào trang thành công

Mục đích: Xác nhận đơn hàng đã thành công khi khách đặt hàng

 • Chỉ quảng cáo tới các khách chưa đặt hàng, khách đặt hàng rồi thì thôi.

 • Tạo lập tệp khách hàng tương tự những người đã đặt hàng.

 • Quảng cáo tập trung vào những người có xu hướng đặt hàng cao.

 • Xác định giá trị đơn hàng đã đặt qua quảng cáo facebook.

Cách thực hiện: Gắn Code vào trang thông báo đặt hàng thành công:

Ví dụ: http://captot.vn/order/3660003-a0a785f90dcf10912de60cb4fa34f5fe

Vị trí: gắn vào sau thẻ mở và trước thẻ đóng

Nội dung Code:

Lưu ý: Thay GIA_TRI_DON_HANG bằng số tiền của đơn hàng tương ứng.

Gắn code chuyển đổi trang thanh toán thành công

Mục đích: Theo dõi các khách hàng đã đặt hàng thành công bằng google tags.

 • Xem các quảng cáo từ google đã sinh ra được bao nhiêu đơn hàng.

 • Chạy quảng cáo tối ưu tới những người có khả năng mua hàng cao.

 • Ngưng quảng cáo tới những người đã từng đặt hàng.

Cách thực hiện: Chỉ gắn code trên trang thông báo đặt hàng thành công

Ví dụ: http://captot.vn/order/3660003-a0a785f90dcf10912de60cb4fa34f5fe

Nội dung Code:

Lưu ý: Đổi var google_remarketing_only = false; thành var google_remarketing_only = true; để kích hoạt quảng cáo retarget.

Last updated