Trạng thái đơn hàng

Trạng thái đơn hàng

Nhanh.vn hỗ trợ chia đơn hàng thành 17 trạng thái khác nhau nhằm giúp bạn kiểm soát một cách chi tiết, chính xác toàn bộ đơn hàng của doanh nghiệp.
Trạng thái
Ý nghĩa
Tồn kho sản phẩm trong đơn
Đơn hàng khách hàng đã đặt hàng chưa qua xử lý
Tạm giữ
Đơn hàng đang được chờ nhân viên viên xác nhận
Tạm giữ
Đơn hàng đang được nhân viên Chăm sóc khách hàng (gọi điện thoại) xác nhận với khách hàng
Tạm giữ
Đơn hàng đã được xác nhận thành công (khách hàng có mua hàng)
Tạm giữ
Sản phẩm của khách đặt đã hết hàng
Không ghi nhận tồn kho sản phẩm trong đơn
Đơn hàng được chuyển từ cửa hàng hết sản phẩm khách đặt sang cửa hàng còn tồn
Tạm giữ
Đơn hàng đang được nhặt hàng và đóng gói sản phẩm
Tạm giữ
Đơn hàng đã được nhặt hàng và hoàn thành đóng gói
Tạm giữ
Đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển, chờ hãng vận chuyển tiếp nhận thông tin và nhận hàng.
Đang chuyển
Đơn hàng đang được chuyển đi cho khách hàng.
Đang chuyển
Đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng.
Sinh ra phiếu XNK, giảm trừ số Tồn và số Đang Chuyển
Đơn hàng chưa giao được cho khách hàng. (Có thể vì khách hàng bận, đi vắng, khách hẹn lại thời điểm khác giao hàng...)
Đang chuyển
Khách hàng hủy không lấy hàng nữa.
Không ghi nhận tồn kho sản phẩm trong đơn
Đơn hàng đã bị hệ thống hủy tự động.
Không ghi nhận tồn kho sản phẩm trong đơn
Đơn hàng đã bị hãng vận chuyển hủy.
Không ghi nhận tồn kho sản phẩm trong đơn
Những đơn hàng khách hàng hủy không muốn lấy sản phẩm nữa sẽ được hoàn trả về cho doanh nghiệp.
Đang chuyển
Đơn hàng đã nhận được hàng hoàn từ hãng vận chuyển.
Giảm trừ số đang chuyển và tăng số có thể bán
Tham khảo ý nghĩa các loại tồn kho của sản phẩm tại đây

Cập nhật trạng thái đơn hàng

Đơn hàng gửi vận chuyển qua cổng kết nối của Nhanh.vn hoặc đơn sử dụng vận chuyển kết nối riêng, trạng thái đơn hàng sẽ do hãng vận chuyển tự động cập nhật cho doanh nghiệp, đối với đơn Tự vận chuyển sẽ do bạn tự cập nhật trạng thái.
Có 2 cách để đổi trạng thái đơn hàng là đổi thủ công và import cập nhật trạng thái đơn hàng.

Cách 1: Đổi trạng thái đơn hàng (thủ công)

Bước 1: Truy cập vào Danh sách đơn hàng, tích chọn để chọn những đơn hàng tự vận chuyển cần đổi trạng thái.
Bước 2: Bấm nút Thao tác - chọn Đổi trạng thái các đơn hàng đã chọn.

Cách 2: Đổi trạng thái đơn hàng bằng file Import

Bước 1: Truy cập vào Danh sách đơn hàng - bấm nút Thêm mới - chọn Nhập trạng thái từ excel, hoặc truy cập trực tiếp tại đây.
Bước 2: Tải về và nhập liệu vào file import
Bạn có thể cập nhật trạng thái đơn hàng, ghi chú cho đơn hàng, ngày thành công và lí do hủy đơn. Cập nhật Phí vận chuyển, Phí ship báo khách chỉ áp dụng cho đơn hàng tự vận chuyển.
Bước 3: Import file excel
Lưu ý:
  • Với hãng vận chuyển thì kế toán không cập nhật trạng thái “Đã chuyển hoàn” dựa vào file đối soát phí vận chuyển của hãng , mà nên để nhân viên kho tự đổi trạng thái khi nhận được hàng, như vậy sẽ không bị mất hàng.
  • Với đơn tự vận chuyển, thì chấp nhận việc “Thành công” đồng nghĩa với “Đã thanh toán”.
  • Đơn hàng giao thất bại nhiều lần sẽ được HVC cập nhật sang trạng thái "Đang chuyển hoàn".
  • Chỉ nhân viên kho được quyền phân quyền đổi trạng thái đơn hàng.
  • Nhân viên chăm sóc chỉ cần phân quyền “Xác nhận đơn hàng“ nếu muốn đổi đơn hàng mới đặt sang “Khách hủy” hoặc “Hệ thống hủy”.

Trạng thái đơn hàng và trạng thái tồn sản phẩm

Đơn hàng khi ở các trạng thái khác nhau sẽ tương ứng với 1 trạng thái tồn của sản phẩm
Trạng thái đơn hàng
Trạng thái tồn sản phẩm
Mới, Chờ xác nhận, Đang xác nhận, Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đổi kho hàng
Tạm giữ
Chờ thu gom, Đang chuyển, Thành công, Thất bại
Đang giao hàng
Khách hủy, hệ thống hủy, Hãng vận chuyển hủy, Hết hàng, Đã chuyển hoàn
Có thể bán

Bảng trạng thái hãng vận chuyển trả về Nhanh

Trạng thái HVC
Chú thích HVC
Trạng thái trên Nhanh
ready_to_pick
Đơn hàng mới tạo, đang chờ lấy
Chờ thu gom
cancel
Đơn hàng bị hủy
HVC hủy
picking
Nhân viên giao nhận đang đi lấy hàng
Chờ thu gom
money_collect_picking
Nhân viên giao nhận đang tương tác với người bán
Chờ thu gom
picked
Nhân viên giao nhận đã lấy hàng từ người bán
Đang chuyển
storing
Đơn hàng đang được lưu kho giao nhận/bưu cục
Đang chuyển
transporting
Đơn hàng đang được luân chuyển
Đang chuyển
sorting
Đơn hàng đang được phân loại (tại Kho phân loại hàng)
Đang chuyển
delivering
Nhân viên giao nhận đang đi giao hàng
Đang chuyển
money_collect_delivering
Nhân viên giao nhận đang tương tác với người mua
Đang chuyển
delivered
Đơn hàng đã được giao cho người mua
Thành công
delivery_fail
Đơn hàng giao thất bại
Thất bại
waiting_to_return
Đơn hàng đang chờ trả (trong 24/48h có thể đi giao lại)
Đang chuyển hoàn
return
Đơn hàng trả
Đang chuyển hoàn
return_transporting
Đơn hàng trả đang được luân chuyển
Đang chuyển hoàn
return_sorting
Đơn hàng trả đang được phân loại (tại Kho phân loại hàng)
Đang chuyển hoàn
returning
Nhân viên giao nhận đang đi trả hàng
Đang chuyển hoàn
return_fail
Trả hàng thất bại
Đang chuyển hoàn
returned
Đơn hàng đã được trả cho người bán
Đang chuyển hoàn
exception
Đơn hàng bị xử lý ngoại lệ (các trường hợp đi ngược quy trình).Ví dụ: Đơn hàng đã lấy nhưng người bán lại đòi hàng về; Đơn hàng đã giao nhưng người mua đòi trả lại....
Đang chuyển hoàn
damage
Hàng hư hỏng
Đang chuyển hoàn
lost
Hàng bị mất
Đang chuyển hoàn

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm trong đơn hàng sẽ trừ tồn khi nào ?

Sản phẩm trong đơn hàng sẽ được trừ tồn khi đơn hàng thành công.

2. Khi đơn mà hoàn thành công thì sản phẩm hoàn về có tự nhập kho không?

Khi đơn hoàn về bạn đổi trạng thái từ Đang chuyển hoàn thành Đã chuyển hoàn thì hệ thống sẽ tự đổi trạng thái giảm tồn từ Đang chuyển sang tăng số Có thể bán.

3. Có cách nào chuyển hết trạng thái đơn hàng cùng 1 lúc không?

Có 2 cách:
  • Cách 1: Tích vào những đơn hàng muốn chuyển trạng thái và chọn nút đổi trạng thái mà mình mong muốn. Lưu ý: những đơn hàng đã gửi sang hãng vận chuyển thì không thể đổi trạng thái
  • Cách 2: Sử dụng file excel import file cập nhật trạng thái đơn hàng Thao tác Đơn hàng >> Thêm mới >> Nhập trạng thái từ excel >> Tải file mẫu và điền thông tin >> Import

4. Tại sao khi đổi trạng thái của đơn đặt trước sang thành công thì tại trang danh sách sản phẩm, số ở cột đơn đặt trước vẫn không thay đổi?

  • Logic hệ thống đang hiểu là "Sản phẩm mà cứ nằm trong đơn loại Đặt trước, thì dù đơn hàng ở trạng thái gì, thì cái cột đó vẫn luôn hiển thị số sản phẩm trong đơn loại Đặt trước"
Last modified 1mo ago