Gói sản phẩm

Gói sản phẩm

 • Gói sản phẩm là hình thức kết hợp nhiều loại sản phẩm thành một nhóm để bán cho khách hàng với mức giá ưu đãi hơn so với mua lẻ từng sản phẩm

 • Gói sản phẩm được coi như 1 thành phẩm nên sẽ có tồn kho riêng, tách biệt với tồn kho của sản phẩm thành phần trong gói đó.

 • Việc tạo gói sản phẩm có thể đem lại các lợi ích sau:

  • Quản lý chính xác tồn kho sản phẩm thành phần bán lẻ và tồn kho gói sản phẩm.

  • Linh hoạt trong việc bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng theo sản phẩm lẻ hoặc theo gói sản phẩm của khách hàng. Đây cũng là một trong những cách kích thích khách hàng mua nhiều hơn để hưởng mức giá ưu đãi hơn, từ đó tăng doanh thu bán hàng.

_Ví dụ: Các doanh nghiệp kinh doanh Hoa có thể sử dụng như sau:

 • Nhập 10 bó hoa và 5 lẵng hoa

 • Gói sản phẩm: Bó hoa = 2 bó hoa + 1 lẵng hoa => Sau khi tạo gói sản phẩm bó hoa sẽ có số lượng tồn 5, tồn kho bó hoa và lẵng hoa = 0.

Lưu ý Không nên chuyển qua lại từ Gói sản phẩm sang các loại sản phẩm khác vì logic tồn khác nhau dẫn tới sai lệch tồn kho

Cách tạo gói sản phẩm

 • Gói sản phẩm không tạo được tại giao diện danh sách sản phẩm giống như các loại sản phẩm khác

 • Để tạo gói sản phẩm, doanh nghiệp cần thao tác như sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào module kho hàng/Gói sản phẩm/Tạo gói sản phẩm

 • Bước 2: Nhập các dữ liệu cần thiết và ấn Lưu.

Lưu ý:

 • Các loại sản phẩm có thể thêm vào gói bao gồm: Sản phẩm, sản phẩm cân đo, sản phẩm nhiều đơn vị tính (lấy theo đơn vị tính nhỏ nhất),...

 • Số lượng gói: Số lượng gói muốn tạo

 • Cột SL ở phần Sản phẩm trong gói là số lượng sản phẩm cần thiết để tạo ra thành phẩm Gói sản phẩm.

 • Có thể nhập kho theo gói sản phẩm, vậy nên doanh nghiệp cần khai báo ô giá nhập.

 • Sau khi điền sản phẩm trong gói và số lượng, phần mềm sẽ hiển thị giá nhập gợi ý bên dưới cột giá nhập để doanh nghiệp khai báo.

 • Giá nhập gợi ý = (số lượng sản phẩm A* giá nhập sản phẩm A)+(số lượng sản phẩm B * giá nhập sản phẩm B)+... (A,B,... là các sản phẩm trong gói) - Ví dụ như ảnh minh họa: 1 Gói Sản Phẩm được tạo thành từ 2 sản phẩm Áo sơ mi công sở và 3 sản phẩm áo hoa hòe (cột số lượng 27 và 46 trong ảnh minh họa là tồn có thể bán còn lại của 2 sản phẩm kia) => Với số lượng gói: 3 cần có 6 sản phẩm áo sơ mi công sở và 9 sản phẩm áo hoa hòe. Sau khi click lưu, phần mềm sẽ tự sinh ra phiếu xuất Kho 6 chiếc áo sơ mi công sở và 9 chiếc áo hoa hòe và sinh ra phiếu nhập kho 3 gói sản phẩm

Cách bung gói sản phẩm

 • Dành cho trường hợp doanh nghiệp không muốn bán thành phẩm nữa, mà muốn gỡ các sản phẩm con trong gói ra để bán lẻ.

 • Để bung gói sản phẩm, doanh nghiệp thao tác như sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào module Kho hàng/Gói sản phẩm/Bung gói sản phẩm

Cách bán gói sản phẩm

 • Gói sản phẩm có thể bán hàng như loại sản phẩm thông thường.

Câu hỏi thường gặp

1. Gói sản phẩm có làm phiếu bù trừ được không ?

 • Có làm bù trừ được. Nhưng để tránh sai tồn thì nên bung gói sản phẩm về sản phẩm thành phần rồi mới kiểm kho theo thành phần, kiểm kho xong lại add nhanh về gói.

2. Điểm khác nhau giữa gói sản phẩmsản phẩm combo là gì ?

 • Khi tạo gói sản phẩm sẽ trừ tồn của sản phẩm con để tạo gói, giống như 1 sản phẩm mới tồn kho riêng, khi bán hết gói thì phải tạo thêm.

 • Khi tạo combo thì không trừ tồn của sản phẩm con, tồn của combo sẽ tính theo sản phẩm con có tồn nhỏ nhất, khi bán hết sản phẩm con thì combo mới hết.

3. Khi mua gói sản phẩm thì sản phẩm lẻ trong gói có tự động trừ tồn và cập nhật lên sàn không ?

 • Không có tự động cập nhật tồn và cập nhật lên sàn. Vì tồn của sản phẩm lẻ bị thay đổi ngay tại thời điểm tăng tồn của gói sản phẩm, chứ không đợi đến lúc bán.

Last updated