Các bước nhập liệu ban đầu

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ NHẬP LIỆU BAN ĐẦU LÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHANH.VN

Chuẩn bị danh sách sản phẩm

Bao gồm các thông tin như: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Giá nhập, Giá bán, Số lượng tồn,..

Import danh mục sản phẩm

 • Tải mẫu file import tại module Import / Import danh mục sản phẩm.

 • Điền mã danh mục và tên danh mục sản phẩm (doanh nghiệp tự quy định) .

 • Upload file và import.

Import sản phẩm

 • Tải mẫu file import trong phần Import/Import sản phẩm

 • Điền mã sản phẩm (doanh nghiệp tự quy định)

 • Điền tên sản phẩm

 • Điền giá bán

 • Điền các trường bổ sung khác

 • Upload file và import

 • In và dán tem sản phẩm

 • Đối với nhập liệu sản phẩm thời trang, bạn có thể tham khảo tại đây, đối với nhập liệu sản phẩm thông thường, bạn có thể tham khảo tại đây.

Kiểm kho ban đầu để nhập liệu số tồn sản phẩm lên hệ thống

 • Lập phiếu kiểm kho toàn bộ

 • Tải mẫu import kiểm kho

 • Đếm số lượng hàng hóa trong kho và điền vào file import

 • Upload file và import vào phiếu kiểm kho toàn bộ

 • Kết quả kiểm kho sẽ báo thiếu đối với tất cả các sản phẩm do số tồn hệ thống đang bằng 0.

 • Ấn nút “Chuyển” để làm Bù trừ kiểm kho. Hệ thống sẽ tạo các phiếu nhập làm phát sinh số tồn trên hệ thống. (Những phiếu nhập này sẽ không được ghi nhận để tính chi phí nhập hàng trong các báo cáo của doanh nghiệp.

Last updated