Hạn mức tồn kho

Hạn mức tồn kho là gì?

Tồn kho là những mặt hàng sản phẩm được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng. Nói cách khác, hàng tồn kho là những mặt hàng dự trữ mà một công ty sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sản phẩm. Do đó có thể thấy, hàng tồn kho chính là sự liên kết giữa việc sản xuất và bán sản phẩm đồng thời là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho nếu được thực hiện đúng cách, có thể làm giảm các khoản chi phí và tăng lợi nhuận cho công ty.

Định nghĩa hạn mức tồn kho

Hạn mức tồn kho là mức tồn kho an toàn của mỗi mặt hàng.

 • Xác định tồn kho tối thiểu để đảm bảo tính sẵn có, giảm nguy cơ hết hàng, duy trì niềm tin với khách hàng, giảm giá thành 1 đơn vị sản phẩm do đặt hàng số lượng lớn.

 • Xác định tồn kho tối đa để tránh tình trạng dư thừa gây lãng phí, ứ đọng vốn.

Ý nghĩa việc quản lý hạn mức tồn kho

 • Đảm bảo đủ, kịp thời, hàng chất lượng và giá cả hợp lý.

 • Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn vì thiếu nguyên liệu, hàng hóa cung cấp ra thị trường.

 • Dễ dàng và nhanh chóng tìm ra những sản phẩm cần nhập thêm; chuyển từ kho tổng về để đủ tồn kho tối thiểu; hoặc lọc ra các sản phẩm tồn kho đang nhiều hơn với hạn mức để thanh lý bớt.

Quản lý hạn mức tồn kho

Để quản lý hạn mức tồn kho sản phẩm, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Hạn mức tồn kho hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bộ lọc

Tại Danh sách hạn mức tồn kho có bộ lọc giúp doanh nghiệp có thể lọc ra các sản phẩm đang tồn dưới hạn mức tối thiểu hoặc trên hạn mức tối đa, từ đó đưa ra kế hoạch nhập hàng hoặc xả hàng cho phù hợp.

 1. Doanh nghiệp: Lọc hạn mức tồn kho của sản phẩm theo doanh nghiệp trong trường hợp tài khoản của bạn đang quản lý nhiều doanh nghiệp cùng lúc.

 2. Cửa hàng: Lọc hạn mức tồn kho sản phẩm tại cửa hàng/kho cần quản lý.

 3. Ngày tạo từ - đến: Lọc hạn mức tồn kho sản phẩm theo ngày tạo quy định hạn mức.

 4. Sản phẩm: Lọc hạn mức tồn kho của sản phẩm cụ thể.

 5. Danh mục: Lọc hạn mức tồn kho của sản phẩm thuộc danh mục nào đó.

 6. Người tạo: Lọc hạn mức tồn kho theo người tạo quy định.

 7. Lọc tồn tối thiểu:

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán > tồn tối thiểu

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán >= tồn tối thiểu

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán < tồn tối thiểu

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán <= tồn tối thiểu

 1. Lọc tồn tối đa:

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán > tồn tối đa

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán >= tồn tối đa

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán < tồn tối đa

 • Tồn hiện tại hoặc tồn có thể bán <= tồn tối đa

 1. Nhà cung cấp: Lọc hạn mức tồn kho theo nhà cung cấp sản phẩm.

 2. Thương hiệu Lọc hạn mức tồn kho theo thương hiệu sản phẩm.

Danh sách hạn mức tồn kho

 1. Cửa hàng: Hạn mức của sản phẩm tại kho/cửa hàng.

 2. Mã sản phẩm, Tên sản phẩm: Thông tin sản phẩm.

 3. Tồn hiện tại: Số tồn trong kho ở thời điểm hiện tại tại kho đang xem.

 4. Tồn tối thiểu: Hạn mức tồn kho tối thiểu của sản phẩm.

 5. Tồn tối đa: Hạn mức tồn kho tối đa của sản phẩm.

 6. Người tạo: Thông tin người tạo quy định hạn mức tồn kho và ngày giờ tạo.

Số tồn tối thiểu và tối đa sẽ có màu xanh nếu tồn hiện tại nằm trong hạn mức, có màu đỏ nếu tồn hiện tại nằm ngoài hạn mức.

Thao tác với hạn mức tồn kho

Phần mềm hỗ trợ bạn xuất excel toàn bộ danh sách hạn mức tồn kho hoặc bạn có thể tích chọn nhiều hạn mức tồn kho - bấm Thao tác - chọn Xóa các dòng đã chọn để xóa quy định hạn mức tồn kho sản phẩm.

Quy trình nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm

Có 2 cách để nhập hạn mức tồn kho của sản phẩm, là thêm tay từng sản phẩm và import file Excel.

Cách 1: Thêm hạn mức cho từng sản phẩm

Bước 1: Thêm mới hạn mức tồn kho

Bạn truy cập module Kho hàng - chọn Hạn mức tồn kho - bấm Thêm mới - chọn Thêm mới hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 2: Nhập thông tin liên quan trong mục thêm mới hạn mức tồn kho

Giao diện thêm mới hạn mức tồn kho như sau:

Bạn nhập thông tin vào các trường cần thiết, như kho hàng, sản phẩm, số tồn tối thiểu, số tồn tối đa,...

Mỗi lần thêm mới hạn mức, bạn chỉ có thể thêm hạn mức tồn kho tại 1 kho.

Bước 3: Lưu hạn mức tồn kho vừa nhập

Cách 2: Import file Excel

Bạn truy cập module Kho hàng - chọn Hạn mức tồn kho - bấm Thêm mới - chọn Nhập từ excel hoặc truy cập trực tiếp tai đây.

 • Tải file mẫu import hạn mức tồn kho về

 • Nhập tên sản phẩm, số tồn tối thiểu, số tồn tối đa. Sau đó Lưu file.

 • Import file Excel lên phần mềm Nhanh.vn.

Last updated