Nhập liệu sản phẩm thời trang

Mở hình ảnh trong tab mới để xem ảnh phóng to

Lưu ý: Để tránh sai sót và nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu thông tin sản phẩm vào file Import, bạn nên sắp xếp toàn bộ sản phẩm theo thứ tự màu sắc, size số của sản phẩm trên cùng 01 hàng.

Đánh dấu, ghi chép số lượng, màu sắc tương ứng tại mỗi vị trí sản phẩm.

Last updated