Lưu ý khi sử dụng kế toán trong bán hàng

Tình Huống 1: Khách thanh toán đủ

Khách hàng thanh toán tiền bằng đúng số tiền cần thanh toán của hóa đơn.

Ví dụ: Tổng tiền cần thanh toán là 1.200.000

  • Nếu khách thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau: Giả sử khách trả 700.000 tiền mặt, 500.000 chuyển khoản thì bạn nên điền chính xác số tiền tương ứng tại các mục Tiền mặt/Chuyển khoản/Thẻ.

Khách hàng thanh toán tiền nhiều hơn số tiền cần thanh toán:

Ví dụ: Tổng tiền hóa đơn là 75.000, khách hàng đưa 80.000 -> bạn phải trả lại tiền thừa

Tình huống 2: Khách thanh toán thiếu, vẫn còn nợ

Ví dụ tổng tiền cần thanh toán là 100.000, khách chỉ đưa 80.000

Điền 80.000 vào mục tương ứng, chọn ngày hẹn thanh toán và nhấp nút Áp dụng => Lưu.

Tới ngày hẹn, khách đến cửa hàng thanh toán nốt 20.000, bạn cần vào Kế toán/Công nợ/Công nợ khách hàng rồi tạo phiếu thu cho khách đó, hoặc truy cập tại đây

Tình huống 3: Khách trả hàng và có thể đổi hàng

Bạn có thể tham khảo tại đây

Last updated