Xác thực tên miền, chọn sự kiện Facebook Pixel

Do những thay đổi mà Apple đã công bố đối với iOS 14.5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đang chạy Facebook pixel hay bất kỳ công cụ kinh doanh nào khác của Facebook để tối ưu hóa, nhắm mục tiêu hoặc báo cáo về sự kiện trên website, thì có thể thực hiện một số bước để cập nhật thiết lập sự kiện và quản lý những thay đổi này.

Bước 1: Hoàn tất quy trình xác minh miền

  • Truy cập trình quản lý doanh nghiệp: https://business.facebook.com/

  • Tại trình quản lý doanh nghiệp → Cài đặt cho doanh nghiệp.

  • Chọn trình quản lý tên miền

  • Thêm tên miền

  • Copy thẻ meta thêm vào phần mã nhúng script trong trang quản trị: https://nhanh.vn/website/script/index?tab=add, sau đó click vào nút xác minh

Bước 2: Lập kế hoạch hoạt động với 8 sự kiện chuyển đổi trên mỗi miền

  • Cấu hình sự kiện

  • Thêm sự kiện

Ngoài ra, Facebook bắt xác minh tên miền khi chạy quảng cáo, cụ thể:

  • Bạn phải chèn một đoạn mã dạng: vào web.

  • Vào menu Website > Cài đặt website hoặc nhấn nhanh tại đây rồi điền đoạn ký tự abcxyzgido vào ô Facebook domain verification.

  • Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác.

Last updated