Tổng quan

Trang tổng quan giúp giám đốc doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về các số liệu về doanh thu, đơn hàng, bán lẻ, tồn kho,... của từng cửa hàng hay tổng cả doanh nghiệp trong một khoảng thời gian như: ngày hôm nay, ngày hôm qua, tuần này, tháng này, tháng trước

Để xem trang tổng quan, có thể truy cập tại đây

Bộ lọc

Bộ lọc bao gồm thời gian và cửa hàng

 • Thời gian: lựa chọn xem dữ liệu tổng quan của ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua hoặc tuần này hoặc tháng này hoặc tháng trước

 • Cửa hàng: Chọn 1 cửa hàng hoặc tất cả cửa hàng

Tổng quát

Tại phần dữ liệu tổng quan về 4 thông tin: doanh thu, bán lẻ, đơn hàng, tồn kho được lấy từ các báo cáo tương ứng như sau

 • Doanh thu = Lấy dữ liệu từ Báo cáo doanh thu theo thời gian.

 • Bán lẻ = Lấy dữ liệu từ Báo cáo bán lẻ Tổng quan

 • Đơn hàng = Lấy dữ liệu từ Báo cáo Đơn tạo không bao gồm các đơn ở các trạng thái huỷ, đơn Đã hoàn, đơn Thất bại

 • Tồn kho = Báo cáo Tổng XNK giá trị theo giá vốn và số lượng

Chú ý Các tỉ lệ phần trăm tăng giảm của các mục doanh thu, bán lẻ, đơn hàng được tính bằng:

 • Nếu đang xem bộ lọc theo ngày (ngày hôm nay/ngày hôm qua) tỉ lệ phần trăm được so sánh với ngày liền trước ngày đó

 • Nếu đang xem bộ lọc theo tháng này tỉ lệ phần trăm được so sánh với ngày hiện tại của tháng trước đó. Ví dụ ngày xem báo cáo tổng quan tháng này là 13/09/2023 thì dữ liệu sẽ được so sánh từ 1-13/9 với 1-13/8

 • Nếu đang xem bộ lọc theo tháng trước tỉ lệ phần trăm được so sánh với tháng liền trước đó nữa

Hóa đơn mới

Hóa đơn mới là các hóa đơn mới được tạo trong ngày trên phần mềm Nhanh, bao gồm hóa đơn bán lẻ, đơn hàng, bán sỉ. Không bao gồm đơn sàn.

Chi tiết

 • Mục đơn hàng: Lấy số lượng và doanh thu của các đơn hàng có ngày tạo là ngày hoặc tháng trên bộ lọc

 • Mục cửa hàng: Lấy theo Báo cáo doanh thu Theo cửa hàng số liệu cột Tổng doanh thu của từng cửa hàng

 • Top sản phẩm: Lấy theo báo cáo doanh thu theo sản phẩm, số liệu ở trang tổng quan thể hiện theo sản phẩm có doanh thu từ cao xuống thấp

 • Top nhân viên: Lấy theo báo cáo doanh thu theo nhân viên, lọc theo nhân viên bán hàng

Phân quyền xem trang tổng quan

 • Các nhóm quyền khác nhau sẽ có giao diện xem trang tổng quan khác nhau

 • Đặc biệt, Chỉ tài khoản giám đốc mới xem được số liệu ở trang tổng quan

 • Với nhóm cửa hàng trưởng, giao diện như sau

 • Với nhóm nhân viên thu ngân hoặc nhân viên bán hàng, giao diện như sau

Last updated