Đơn hàng Theo trạng thái

Báo cáo này thống kê số lượng và giá trị đơn hàng theo từng trạng thái đơn của từng ngày trong khoảng thời gian lọc. Báo cáo này nhằm giúp người dùng quản lý, kiểm soát những đơn nào đã thành công hay những đơn chưa gửi HVC, chưa đóng gói,... theo từng ngày nhằm để tránh bị sót đơn, thiếu đơn.

Để xem báo cáo bạn truy cập vào Báo cáo > Đơn hàng > Theo trạng thái

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

SốTênÝ nghĩa

1

Loại xem

Xem báo cáo theo dữ liệu từng ngày hay từng tháng

2

Thời gian

Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

3

Cửa hàng

Chỉ xem báo cáo của một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

4

Chế độ xem

Có 3 chế độ xem báo cáo theo khoảng thời gian lọc là: Theo ngày tạo đơn hoặc Theo ngày gửi HVC hoặc Theo ngày giao hàng

5

Loại xem chi tiết

Lựa chọn xem báo cáo trạng thái theo chi tiết hay rút gọn

6

Loại đơn

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có loại đơn được chọn

7

Thành phố

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có địa chỉ thuộc thành phố được chọn

8

Hãng vận chuyển

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc hãng vận chuyển được chọn

9

Loại nhân viên

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có nhân viên tạo đơn hoặc nhân viên bán hàng hoặc nhân viên chăm sóc

10

Nhân viên

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn có tên nhân viên tương ứng được tìm kiếm

11

Kênh bán hàng

Xem dữ liệu báo cáo theo những đơn thuộc kênh bán hàng được chọn

Lưu ý

Khi mới vào xem báo cáo sẽ có thông báo lưu ý cho người dùng như sau:

Thống kê chi tiết

Tại bảng thống kê chi tiết sẽ có 4 tab hình thức xem bao gồm: Thời gian, Cửa hàng, Nhân viên và Kênh bán

Nhìn chung bảng thống kê chi tiết của 4 tab đều bao gồm các cột dữ liệu trạng thái đơn hàng Tại mỗi cột sẽ bao gồm các dữ liệu:

 • Số lượng đơn

 • Phần trăm theo số lượng của trạng thái đó trên tổng số đơn của ngày/cửa hàng/nhân viên/kênh bán cùng hàng ngang đó

 • Tổng giá trị đơn

Xem theo dạng rút gọn trạng thái

Xem theo dạng chi tiết trạng thái

Trong đó:

 • Trạng thái Xác nhận (rút gọn) = Mới + Chờ xác nhận + Đang xác nhận

 • Trạng thái Đóng gói (rút gọn) = Đã xác nhận + Đang đóng gói + Đã đóng gói + Đổi kho hàng

 • Trạng thái Đang chuyển (rút gọn) = Chờ thu gom + Đang chuyển

 • Trạng thái Hủy (rút gọn) = Hết hàng + Khách hủy + Hệ thống hủy + HVC hủy đơn

 • Trạng thái Chuyển hoàn (rút gọn) = Đang hoàn + Xác nhận hoàn + Đã hoàn

Ví dụ

Tại tab theo thời gian, ngày 01/02 có

 • 6 đơn (67%) với tổng giá trị là 20.500.000 đang ở trạng thái rút gọn Xác nhận

 • 3 đơn (33%) với tổng giá trị là 550.000 đang ở trạng thái rút gọn Đang chuyển

 • Tổng ngày 01/02 có 9 đơn với tổng giá trị 21.050.000

Tương tự khi xem ở tab cửa hàng, tab nhân viên và tab kênh bán

Để xem chi tiết danh sách đơn hàng theo một trạng thái trong 1 tab cụ thể, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột đó. Khi đó danh sách đơn hàng sẽ ví dụ như sau:

Logic và lưu ý

 • Báo cáo chỉ tính đơn hàng loại Chuyển hàng tận nhà và Đặt trước, không tính đơn mua tại quầy và đơn trả.

 • Doanh thu = Tổng (đã trừ chiết khấu) - (Khách hủy + Hệ thống hủy + HVC hủy đơn + Đang hoàn + Đã hoàn)

Câu hỏi thường gặp

1. Nếu như đang xem theo loại xem báo cáo là "Ngày giao hàng", rồi đổi 1 đơn Thành công sang 1 trạng thái khác thì đơn đó sẽ nhảy về đâu trong báo cáo?

 • Nếu đang xem theo loại xem báo cáo là "Ngày giao hàng" rồi đổi 1 đơn trạng thái Thành công về trạng thái khác thì đơn đó sẽ vẫn ở trong báo cáo loại "Ngày giao hàng", cùng với ngày tháng trước khi đổi trạng thái và ở cột trạng thái mới đổi

2. Nếu như đang xem báo cáo ở tab Cửa hàng, rồi đổi 1 đơn đang ở trạng thái Mới và kho cũ sang kho mới thì đơn đó sẽ nhảy về đâu trong báo cáo?

 • Đơn đó sẽ nhảy về kho mới và ở trạng thái "Đổi kho hàng" (thuộc trạng thái Đóng gói rút gọn)

Last updated